A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2014. február 15-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Adminisztratív információk
Egyéb észrevétel
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
Projekt adatlappal kapcsolatos észrevétel
Mellékletekkel kapcsolatos észrevétel
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel
Kitöltési útmutatóval kapcsolatos észrevétel
A vélemények rögzítésére 2014-03-04 10:00 -ig volt lehetőség.

Egyéb észrevétel
Vajk Ödönné Wolf Zsuzsa | 2014-02-15 18:40:26
Közlekedési Operatív Program Kikötői alapinfrastruktúra fejlesztése, korszerűsítése tárgyú pályázathoz Kódszám: KözOP-2014- 4.6 Vajkné Zsuzsa építőmérnök hozzászólása a pályázat tervezetéhez Tisztelt pályázat kiírók - A fenti kódszámú pályázat – tervezet alapos megismerése mellett örömmel vettem tudomásul, hogy a Pályázati felhívás és útmutató formája, tartalma és a pályázókat tudatosan jól segíteni tudó, előkészített, korrekt, rendszer - szervezői papír munkát adnak a támogatást igénylőknek. - A jogi, a pénzügyi, és gyakorlati tudnivalók segítéséhez jól illeszkednek a jogszabályok és a fogalom meghatározások listái. - Az alkalmazott minta példákkal könnyebbé teszik a pályázóknak, hogy a saját pályázati megoldásaikat jogszabályokban megengedett módon választhassák ki. - A fentieken túl a G. pontban bemutatott eljárásrend arra is rámutat, hogy törekedtek a „de minimis” támogatás elnyerői minden korrupció – gyanús megoldást elkerülhessenek. - A támogatás célja, a rendelkezésre álló forrás és a támogatható pályázatok tervezett száma értésemre adta, hogy ez a pályázat is azok közzé tartozik, amelyekkel az előző években megmaradt pénzek felhasználására törekszik a kormányzat, és ezt nagyon jól teszi. Ez azért is fontos, mert a Rajna-Majna-Duna hajózó út hazánkban lévő szakaszának kiépítéséhez gyakorlati minta példákat kell magunknak beszerezni. Az általunk aláírt, 10 országra szóló vízrajzi kiépítésnek rokonságban kell lennie az Európa közepén átjáró utak, vasutak és vízi utak mennyiségi arányainak megállapításához. Tudnunk kell, hogy melyik közlekedési rendszer működik olcsóbban és minőségében a legjobban, a nálunk termelő ipari és mezőgazdasági rendszerek működéséhez szükséges import és export árú igényeinek kiszolgálásához. Lehet, hogy repülőgépeken nem elég olcsó a szállítás a mi gazdaságunk fejlődése szempontjából, tehát azt a rendszert csak a személyforgalomra kell használni. - Meggondolandó az is, hogy az árú szállítás és a személyszállítás nem keverhető össze azzal, hogy egy kikötőbe engedjük a kétféle rendszert működni: - A belföldi és a külföldi személyszállítás a vendéglátó ipar teljesítményét növeli a hajózással olcsóbban, mint az egyéb közlekedési rendszereken, de lehet, hogy a ma szokásos dunai hajókra szervezett, több napos vendéglátást nem a Dunán „útban lévő” szálloda-hajókkal kell megoldani. - Lehet, hogy az árú szállítás a meglévő és kiépítendő ipari és logisztikai telepeken megépíthető kikötők segítségével olcsóbbá tehető, ezért végig kell gondolni, hogy milyen rendszerben működtethetjük ezeket a kikötőket pl.: a Duna hazai szakaszán. - Fontos, hogy a hajózó út az LNV. és az LKV. között nem biztosítható az év bármely hónapjában, ezért a folyó rendszeres karbantartásával, kotrással, és fontos műtárgyak megépítésével segíthetjük a hajóutak megbízhatóságát. A folyó által folyamatosan lerakott üledék a hajózási útvonalon nehézségeket okoz. Kérdés, hogy ez mennyivel növeli meg a kikötők működési költségeit. - A Duna mindkét oldali löszből, folyós homokból álló partjain nehéz a kikötők kiépítése és ebből adódóan a költségek is növekednek. Ezzel szintén megterhelődik a hajózás költségvetése a folyamatos geológiai problémák miatt. - Fontos az is, hogy az újonnan épülő és a már meglévő kikötők összevont rendszer-szerű működése mellett a meglévő környezetvédelmet javíthatjuk a vízpartokon. Ezért a pályázati felhívásban szereplő támogatható tevékenységek körét és az összes kikötő működését együtt kell vizsgálni minden benyújtott pályázatban, az engedélyezett tervek összehasonlításával. - A Tisza hiányzó hídjainak kompozással való helyettesítése nem maradhat meg örökké. Ez a keleti országrész főútvonalainak és a fő vasúti vonalak kiépítésénél fog súlyos pénzekért „terítékre kerülni.” Nyilvánvaló, hogy a tiszai kikötők kiépítésének jelenleg ez is akadálya. - A Dunához hasonlóan a tiszai hajózás akadálya az is, hogy az LNV és az LKV. közötti időszakokban a hiányzó vízlépcsők által megtartott egyenletes felszíni vízszint hiánya is a hajózás akadályát képezi. Ez nem csak a hajózás, hanem a mezőgazdálkodást kiszolgáló öntözés szempontjából is fontos lenne. Az árvíz és a belvíz által okozott károk költségei is növelik a kikötők működési költségeit. Ezért a több célú hasznosítás miatt megépítendő vízlépcsőkre költendő pénz már gyorsabb megtérülést jelenthetne. - Mindezek meggondolása ma azért fontos, mert elindítani egy olyan vízgazdálkodási rendszer - fejlesztést, amit már 150- 200 éve kellett volna megkezdeni, Széchenyi korához való csatlakozást jelent. Nem mulasztható el a volt Pannon tenger nagyon jó minőségű vizének készletének megőrzése sem. Mind emellett az egyéb közlekedési rendszerek nagy mértékben összefüggnek a hajózás kiépítésével, tehát a jelen pályázat projektjeinek építésével szerezhető tanulságok sokat fognak segíteni az ország gazdasági lehetőségeinek kihasználásában. Tisztelettel: Vajk Ödönné Wolf Zsuzsa építőmérnök
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Dávid Attila | 2014-02-14 18:33:22
Tisztelt Pályázatkiíró! Javaslatot szeretnék tenni a pályázat C3. Elszámolható költségek köre, Eszközbeszerzés pontjához. Figyelembe véve, a pályázat keretében igényelhető támogatás összegét , valamint azt, hogy egy áruforgalmi kikötőben használatos nagyobb teljesítményű új munkagépek piaci ára 40.-50.000.000 Ft felett van ahhoz, hogy érdemi fejlesztést lehessen a pályázati összegből végrehajtani, javasoljuk, hogy ezt a pontot bővítsék azzal a lehetőséggel, hogy 30.000.000 Ft feletti munkagépek esetén nem csak új, első üzembehelyezésű gépek vásárlása támogatható, hanem használt, 5 évnél nem régebbi , 5000 munkaóránál kevesebb üzemórával rendelkező gépek beszerzése is támogatható legyen. Dávid Attila Ügyvezető Csikli Kft.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Pintér Ákos | 2014-02-12 16:47:46
Tisztelt Kiíró, Áttanulmányozva az kiírást javaslom, a C1 pont a) Eszközbeszerzés, korszerűsítés 1. pont Módosítását, kiterjesztését: A pályázat alapvető célja a kikötőkben az intermodalitás fokozása, ennek megfelelően a kikötőben nemcsak hajókat rakodnak, hanem vasúti kocsikat és tehergépkocsikat is ezért javaslom a szöveget kiegészíteni ezekre a tevékenységekre is: a) Eszközbeszerzés, korszerűsítés 1. Hajók, vasúti kocsik, tehergépkocsik ki és berakodását szolgáló, fixen beépített rakodó, árumozgató eszközök, berendezések (pl. portáldaru, szállító szalagrendszer, berakóhíd, stb.); A 2. és 3. pontban részünkről nehezen értelmezhető az eredeti szövegben a kikötő-part rakodó berendezés, mert általában ritkán rakodunk csak partra. A kikötői rakodás a hajó-közút-vasút-raktár-csővezeték relációban történik, ezekhez lehessen rakodó berendezéseket vásárolni. Ezért a javaslat erre vonatkozóan: 2. kikötő-part-vasúti kocsi-tehergépkocsi-raktár-csővezeték közötti rakodó berendezés (Ro-Ro mobil rámpa és vonszolómű, mezőgazdasági szemes-termény, darabárut, tömegárut, konténert vagy folyékony anyagot rakodó berendezés) 3. kikötő-part-vasúti kocsi-tehergépkocsi-raktár-csővezeték közötti rakodó berendezés elemei (pl. pálya, kötélpálya, csörlő, rakodó és raktár közti továbbítás eszközei: szállítószalag, hajóberakó ikerszalag, garatkihordó szalag, görgősor, elevátor, felvonó, csővezeték és szivattyús továbbító és kiszolgáló rendszer) Kérjük javaslatunk megfontolását. Üdvözlettel: Pintér Ákos Vezérigazgató Győr-Gönyű Kikötő Zrt. Telf: +36 96 544 200 Fax: +36 96 544 204 Mobil: +36 30 95 92 343 www.portofgyor.hu
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Aros János | 2014-02-12 09:59:22
Tisztelt Pályázatkiíró! Csatlakozva Kardos Károly polgármester úr javaslatához, Sárospatak Város Önkormányzata nevében kezdeményezem a pályázati kiírás céljainak, feltételeinek módosítását az alábbi szövegszerű javaslatokkal: A1. Alapvető cél és háttér információ „A pályázat célja a Magyarországon történő áru- és/vagy személyszállítás jobb logisztikai kiszolgálásának elősegítése közlekedési infrastruktúra elemek fejlesztése révén. A támogatás az áru és/vagy személyforgalmat bonyolító kikötők infrastruktúrájának korszerűsítését célozza. Célunk elsősorban az intermodalitás fokozása, környezetbarát vízi szállítási infrastruktúra biztosítása az áru- és személyszállítás számára, és ezáltal távlatilag egy kedvezőbb közlekedési modal split elérése.” Ezzel összefüggésben javaslom továbbá az alábbi módosítás végrehajtását is. C3. Elszámolható költségek köre 1. Ingatlan-beruházás (új épület építése, meglévő átalakítása, bővítése, korszerűsítése) építési/létesítési engedélyhez nem kötött tevékenység esetén max. az elszámolható összköltség 10%-a, építési/létesítési engedélyhez kötött tevékenység esetében max. az elszámolható összköltség 50%-a lehet, amennyiben a projekt végrehajtásához szükséges, és amelyhez támogatható tevékenységek köthetők. Tisztelettel: Aros János polgármester
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Kovács Tibor | 2014-02-07 12:36:26
Tisztelt Kiíró! A felhívás "A1.Alapvető cél és háttér információ" pontja a következőket határozza meg: A pályázat célja a Magyarországon történő áruszállítás jobb logisztikai kiszolgálásának elősegítése közlekedési infrastruktúra elemek fejlesztése révén. A támogatás az áruforgalmat bonyolító kikötők infrastruktúrájának korszerűsítését célozza." Kérdés: Körösladány Város Önkormányzat Észak-Békés Megyei Szeghalmi kistérségből kishajó kikötőt szeretne megvalósítani a Sebes-körösön, amely alapvetően személyszállítási és nem áruszállítási tevékenységet látna el. Kérjük hogy amennyiben lehetőséget látnak rá ezen irányba is bővítsék a kiírást. Szövegjavaslat: "A pályázat célja a Magyarországon történő áru- és/vagy személyszállítás jobb logisztikai kiszolgálásának elősegítése közlekedési infrastruktúra elemek fejlesztése révén. A támogatás az áru és/vagy személy forgalmat bonyolító kikötők infrastruktúrájának korszerűsítését célozza." Köszönettel: Kardos Károly polgármester
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Nagy Zoltán | 2014-02-06 10:59:21
Tisztelt Kiíró! A felhívás "A1.Alapvető cél és háttér információ" pontja a következőket határozza meg: A pályázat célja a Magyarországon történő áruszállítás jobb logisztikai kiszolgálásának elősegítése közlekedési infrastruktúra elemek fejlesztése révén. A támogatás az áruforgalmat bonyolító kikötők infrastruktúrájának korszerűsítését célozza." Kérdés: amennyiben a támogatható tevékenyésgeknek maximálisan megfelelne a pályázat, de alapvetően a balatoni térségben valósulna meg, van-e lehetőség pályázni. Alapvetően személyszállítási és nem áruszállítási tevékenységet végző hajózási cég esetébe. Kérjük hogy amennyiben lehetőséget látnak rá ezen irányba is bővítsék a kiírást. Szövegjavaslat: "A pályázat célja a Magyarországon történő áru- és személyszállítás jobb logisztikai kiszolgálásának elősegítése közlekedési infrastruktúra elemek fejlesztése révén. A támogatás az áru és személy forgalmat bonyolító kikötők infrastruktúrájának korszerűsítését célozza." Köszönettel: Keller János tulajdonos/ügyvezető T Flotta Kft.