A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2014. január 27-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Egyéb észrevétel
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Adminisztratív információk
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
A vélemények rögzítésére 2014-01-28 08:45 -ig volt lehetőség.

Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Juhász Rózsa | 2014-01-27 23:03:03
Tisztelt Kiíró! Nem értek egyet a turisztikai fejlesztések iparági kizárásával, mert – ha nem is a szálláshelyfejlesztés – esetlegesen a kiszolgáló egységek felújítása, fejlesztése szükséges lehet, javaslom a pályázati kiírás ilyen irányú módosítását. Ne csak kizárólag a termelő/szolgáltató épület építése, felújítása, hanem minden funkciójú, a vállalkozás életéhez köthető fejlesztés támogatható legyen. A projekt területi lehatárolását is szükséges bővíteni, az övezeti besorolás, illetve a megadott kritériumok nagyon szigorúak, pályázók esnek el így a lehetséges támogatástól, a településlista bővítése indokolt, vidéki térségek bevételével.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Birdy | 2014-01-27 22:51:17
Tisztelt Kiíró! A pályázati felhívásban az alapinfrastruktúra-költségek között található az alábbi tétel: "informatikai és telekommunikációs alaphálózat, a hálózat csatlakozási pontjai, valamint az aktív hálózati eszközök". IT üzemeltetési szempontból az informatikai alaphálózatot illetően a hardveres és szoftveres megoldások között nincs éles határ, ezért szeretnénk kérni a Kiírót, hogy a felhívásban szerepeljen az informatikai alaphálózatot illetően részletesebb kibontás. (Pl. szakmai szempontból az alaphálózat részét képezi a levelezés, fájlszerver vagy központosított felhasználókezelés szerveren futó szolgáltatása; tűzfal; tűzfalon kialakított biztonságos belépéshez szükséges VPN-alkalmazás; spamszűrő; maga a szerver; szerveren futó virtualizációs szolgáltatás stb. is.) Válaszukat, véleményüket előre is köszönjük! Gaál József, ügyvezető Integra 2002 Kft.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
SZI-ZA Bt. | 2014-01-27 15:58:38
Bennünket hátrányként ér, hogy a csak azok a vállalkozások pályázhatnak, melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt. Így azok a mikro- és kisvállalkozások, ahol nem teljesült ez a létszám-kívánalom, kiesnek a pályázók köréből. Tisztelettel: Szablár Klára ügyvezető SZI-ZA Bt.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
KER-PLAN Kereskedelmi és Építőipari Kft. | 2014-01-27 15:49:39
Kifogásoljuk, hogy a csak azok a vállalkozások pályázhatnak, melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt. Így azok a mikro- és kisvállalkozások, ahol nem teljesült ez a létszám-kívánalom, kiesnek a pályázók köréből. Tisztelettel: Vecsei Kriszta Virág ügyvezető KER-PLAN Kft.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
dr. Malachowszky Dóra | 2014-01-27 15:48:54
Tisztelt Támogató Szervezet! Javasoljuk, hogy a gazdasági terület fogalmát szíveskedjenek kibővíteni a vegyes területnek minősülő és az OTÉK 16. §-ában szabályozott "településközpont terület" a-c) pontjaival (a kereskedelmi és szállás jelleg kizárásával), mivel tapasztalataink szerint számos cég azért nem tud pályázni, mert - egyébként teljesen szabályosan - ilyen minősítésű területen folytatnak gazdasági szolgáltató tevékenységet. Köszönettel: dr. Malachowszky Dóra
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
dr. Fülöp Krisztina | 2014-01-27 11:23:02
Tisztelt Támogató Szervezet! 1. A pályázati kiírás C 6. 1. pontja iparági szűkítést tartalmaz: kizárja a logisztikai beruházások támogatását, indokát nem értjük, és nem javasoljuk a végleges szövegben benne hagyni. Túl nagy korlátozást jelent az ipari parkokon belüli beruházások megvalósítása során. 2. A pályázati kiírás C 6.2. pontjában írt területi korlátozás is nagyon szűkíti az ipari parkokban való fejlesztések támogatását, ugyanis nemcsak ipari területek tartoznak a gazdasági övezet fogalmába. Javasoljuk a gazdasági övezet fogalmába belevenni az OTÉK-nak nemcsak a 19-20.§-át, hanem a 18.§-t is, amely kifejezetten lehetővé tesz kis emmisszió kibocsátású gazdálkodási tevékenység támogatását, továbbá indokolatlan a szűkítés a kizárólag barna mezős beruházás megvalósítása kapcsán, javasoljuk, a zöldmezőn történő beruházások támogatását is. Észrevételeink tudomásul vételét szívesen vennénk! Ipark Pécs Kft. dr. Fülöp Krisztina
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Antalné Ruzsinszki Edit | 2014-01-27 10:26:09
Tisztelt Kiíró! A kiírás B. pontjában javasoljuk a pályázat körét bővíteni, hogy ne csak KKV-k hanem vállalkozás és költségvetési kutatóhely együttműködésével is lehessen pályázatot benyújtani. Javasoljuk a maximális támogatási összeg növelését 60 M Ft-ról 150 M Ft-ra. Válaszukat várva. Üdvözlettel: Antalné Ruzsinszki Edit
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
Riedel René | 2014-01-23 15:53:26
Tisztelt Kiíró! A projekt iparági szűkítése (5. pont) kizárja a szálláshely-fejlesztés támogatását. Emiatt évek óta ki vagyunk rekesztve a pályázati lehetőségekből, mert az ember-léptékű (100 millió Ft alatti) szálláshely-fejlesztést egyetlen pályázat sem teszi lehetővé. Nem lehetne ezen változtatni? Eddig csak olyan pályázatokat írtak ki erre az iparágra, amelyek több 100 milliós beruházásokat céloztak meg. Még egy kombinált mikrohitelt sem tudtunk felvenni, emiatt a korlátozás miatt. Válaszukat köszönöm: Riedel René
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Guevara Ernesto | 2014-01-22 14:28:57
Tisztelt Támogató! A Pályázati Felhívás C6.2. Projekt területi korlátozása pontját javaslom kiegészíteni azzal (egy korábbi kiírással összhangban), hogy a pályázat benyújtásához elegendő az igazolás arra vonatkozóan, hogy a fejlesztéssel érintett ingatlan rendezési terv szerinti gazdasági területté történő átminősítése folyamatban van és Támogatási Szerződés megkötésének feltétele lenne a terület gazdasági övezeti besorolása. Előre is köszönöm.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
Guevara Ernesto | 2014-01-22 14:09:39
Tisztelt Támogató! A tartalmi szakmai értékelés I.3. (projekt előkészítettsége) esetében a felhívás jelenleg plusz ponttal értékeli, ha a projekt kizárólag építési engedély mentes tevékenységet tartalmaz. Véleményem szerint attól, hogy egy projekt nem engedély köteles tevékenységet tartalmaz csak, nem jelenti azt, hogy a projekt előkészített. Továbbá az ilyen projektek legtöbb esetben csak szinten tartó beruházások, így gazdasági értelemben vett hozzáadott értékük is megkérdőjelezhető, ami miatt semmi kép nem javasolt plusz ponttal ösztönözni a pályázókat szinten tartó beruházások megvalósítására. Előre is köszönöm.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
Guevara Ernesto | 2014-01-22 14:01:16
Tisztelt Támogató! A tartalmi értékelés esetében, szintén javasolom a minimum ponthatár csökkentését 25 pontról, 20 pontra, mivel a korábbi, a többi régióban megjelent kiírásoz képest ez az elvárás túlzó figyelembe véve a DD régió jelenlegi gazdasági helyzetét. Válaszát előre is köszönöm.
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
Kiss András | 2014-01-21 10:12:52
Javasolom a minimum ponthatár csökkentését, az 55 pontból 25 pont elérése jelen gazdasági környezetben túlzó elvárás. Javaslat a minimum ponthatárra: a II. 55 pontból 20 pont. Köszönettel: Kiss András
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Horváth Szilveszter | 2014-01-20 14:48:41
Tisztelt Ügyintéző! 1. Olyan közös használatú helyiségek esetén, amelyek a termelő tevékenységet szolgálják (pl. gyártó üzem étkezdéje, zuhanyzója), szükséges-e a költségek arányosítása, amennyiben igen, azt hogyan szükséges elvégezni? 2. Beadható-e olyan esetben a pályázat, amely egy olyan telephelyet fejleszt (új gyártó üzemcsarnok felépítése), amelyen egy korábbi telephely-fejlesztési pályázat keretében elvégzésre került egy ütem szerint üzemcsarnok bővítés, olyan esetben, ha a korábbi fejlesztésben megvalósult projekt használatbavételi engedélye kiállításra került (azaz fizikailag befejezett projektről van szó) ? 3. Korábbi projekt esetén mivel tudom igazolni a projekt ütemekre való bontását? 4. Javasoljuk a pályázható összeg maximális összegének növelését, a 60 millió forintos felső határ korlátozza a jelentős munkahelyteremtést elősegítő, nagyobb beruházások megvalósulását. Nem tartjuk érhetőnek, hogy a Dél-Dunántúli régióban az utóbbi években miért hirdetik meg rendszeresen kisebb keretösszeggel, illetve kisebb pályázható összeggel a telephely-fejlesztési pályázatokat. Meglátásunk szerint a Dél-Dunántúli régió fejlettségi szintje indokolja az alföldi régiókhoz hasonló pályázati feltételeket. 5. Javasoljuk a támogatási mérték növelését mikro- és kisvállalkozás esetében 70%-ra, amivel könnyebben elősegíthetők a kisebb tőkével rendelkező vállalkozások pályázási lehetőségei. Válaszát előre is köszönjük! Horváth Szilveszter Varga-Flexo Kft. pályázati tanácsadó