A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2014. január 20-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Egyéb észrevétel
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Adminisztratív információk
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
A vélemények rögzítésére 2014-01-21 10:45 -ig volt lehetőség.

Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
Rajna Péter | 2014-01-20 21:17:04
Örömmel értesültünk a pályázati kiírásról, mert a Tisza-tó régióban kiemelt fontosságú a munkahelyteremtés. Minden olyan pályázat aminek eredményeképpen jelentős mértékű munkahelyteremtés valósul meg nagyon fontos az itt élő emberek számára. Észrevételeim a pályázati kiíráshoz: -Jelentős mértékű foglalkoztatás csak nagyobb projektek megvalósulásakor jöhet létre. Ennek érdekében észrevételem lenne, hogy az 1.sz Részcél esetében a vállalkozásoknak lehetőségük legyen 10-150M Ft támogatásra pályázni, ne csak 50M Ft-ig. (D.3. pont) Ezáltal akár nagyobb projektek is pályázhatnának, megvalósulhatnának ezzel komolyabb mértékű munkahelyteremtést elérve. - A kiírás ne zárjon ki olyan vállalkozást aki már rendelkezik futó projekttel, ezáltal megadva a lehetőséget, hogy tovább tudjon fejlődni, bővülni. - Véleményem szerint a nagyobb projektek több szolgáltatás igénybevételét is szükségessé teszik, ezért amennyiben lehetséges az elszámolható szolgáltatások körének bővítését tartanám indokoltnak. Rajna Péter vállalkozó Tiszafüred
Egyéb észrevétel
Vajk Ödönné Wolf Zsuzsa | 2014-01-20 10:26:27
Hozzászólás Az ÉAOP-1.1.1/D-14.kódszámú „Észak-Alföldi” Operatív Program telephely-fejlesztés a TISZA-TÓ térségében c. pályázati kiíráshoz az alábbi megjegyzéseket szeretném tenni: - A korrekt, jól tagolt, elsősorban a tartalom meghatározásában példát mutató pályázati felhívás sokat segít a lehetséges pályázóknak az eredmény eléréséhez. - a Tisza-Tó területére koncentráló fejlesztésére kedvezményezett pályázat nagy mértékben segítené a felsorolt járások területén élők munkába állíthatóságát. - Azonban a meghatározott iparágak kevésnek bizonyulnak a területen lévő lehetséges ipari parkokban és barnamezős beruházásokban az új és korszerűsítéssel megvalósítható vállalkozások létrehozásában. A mintaként bemutatottnál nagyobb mennyiségű munkahely kialakítására pedig erre nagy szükség lenne. - A Tisza-Tó körüli terület kedvezményezettsége csak a vonatkozó 25 pont előnnyel járul hozzá a célok eléréséhez. A felhíváshoz tartozó fejlesztési keret nagyon kis mértékű ahhoz, hogy eredményes lehessen.( A szituáció emlékeztet a korábbi pályázati rendszerek működésére, ahol a kiírt pályázat szociális szövetkezetek létrehozását célozta, de a közreműködő szervezet felélte az 1,0 mill.Ft-tos keret 60 %-t és a maradó 40%-ra 500 db pályázat érkezett be.) - A pályázati felhívás - tervezet szerint a meghatározott járások területe magába foglalja a barnamezős beruházásokra alkalmas Kunmadaras, Nagyiván stb. területeket is, valamint a nagyüzemi, öntözés nélküli gazdálkodással kis termelési átlagot adó mezőgazdasági területeket is. - A II. világháború utáni állapotok még mindig fennmaradt katonai felhasználás maradványai olyan mértékűek, amelyeket ezen pályázati felhívás keretén belül a mikro és KKV. beruházások fejlesztésével nem vagyunk képesek megszüntetni, hiszen ezek országos jelentőségűek. - Ha már erre a területre tévedt a vidékfejlesztés és a 2013-2020 –ig tartó EU. támogatást nagy mértékűnek tartjuk, jó lenne azzal is munkahelyet teremteni, hogy a honvédelmi célú rendezések között itt is felszámoljuk a már nagyon is megszenvedett emlékeztetőket. - Ezen túlmenően a Tisza-Tó eredeti építési célja a Tisza árasztási területén lévő mezőgazdasági területek öntözése volt, amiből szinte semmi sem valósult meg. De ha már ma ez a helyzet, akkor legalább a 65%-ban belvizes, 75%-ban árvízveszélyes terültetek átalakításával jó lenne a falusi túrizmust is elősegíteni a tó mindkét partján. - Lehetséges, hogy a fenti megjegyzéseket együtt vizsgálva a meglévő problémákat eltakarni nem lehet és még nem is beszéltünk minden lehetséges fejlesztésről. Viszont a területen élőket - fenti szempontok figyelembe vétele mellett kialakítandó munkahelyek létrehozásával segíteni - eredményesebb lenne. - A fenti bekezdésekben leírt tartalmi megjegyzéseken túlmenően szükséges néhány formai hibát is bemutatni: - Látszik, hogy a pályázati felhívás szövegét nagyon értelmes, korrekt munkát végző szakemberek készítették, de nem fésülték össze a szöveget azonos stílusúvá. - A „Kossuth Lajosi körmondatok” tele vannak az azonos szakkifejezések ismétlésével. Talán az volt a cél, hogy minden pályázó pontosan értse, hogy arra helyre mit kell írnia és ez csupán jóindulat. Azonban a rövidebb, magyar tőmondatokat jobban meg lehet érteni. Ezért felesleges ugyanazokat a szakszavakat oly sokszor ismételni. - Azt hiszem, hogy nem kell szájbarágósan megtanítani a pályázókat a jogi, a mérnöki, a közgazdasági, stb., szakkifejezésekre a megértés céljából. - Fenti, formai megjegyzések mellett kiemelhető, hogy a pályázatok elbírálásánál nagy jelentősége van a pontozásos vizsgálat mintaszerű ismertetésére. A pontozással jó összehasonlítási alapot nyújtunk a több pályázó összehasonlítására, a korrupció kivédéséhez. A pontozások súlyát összehasonlítva elkerülhetjük, hogy a semmiségnek vélt pontok miatt essen ki a pályázó. Ez felettébb fontos a mikro vállalkozások elbírálásánál. Üdvözlettel: Vajk Ödönné Wolf Zsuzsa építőmérnök
Pályázati felhívással kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
Szabó István | 2014-01-17 09:06:54
Örömmel értesültem arról, hogy a 1701/2013. (X.4) Korm. határozat a Tisza-tó Nemzeti Programról kihirdetését követően, ezen határozat végrehajtásaként kiírásra kerül a fenti pályázat. A kiírás tervezetéhez lenne néhány hozzáfűzni valóm: - rendkívül kis összegűnek találom az összesen 500 millió forintos rendelekzésre álló forrás mennyiséget. (nagy számú HHH települési körrel rendelkező térség, a generált plusz forásokkel együtt is max. 750 - 800 millió bruttó beruházásra kerülhet sor. Úgy érzem ez nem fogja mérhető módon befolyásolni az itt élők életét. - A Tisza-tó két régióhoz tartozik területileg, az Észak - Magyországi rágió miért nem tud hozzá tenni legalább hasonló összeget? - Pozitívan értékelem az LHHH-s elepülési körből érkező mikro - kis vállkozási igények esetében a 70%-os támogatási intenzitását, Abádszalók, 2014.01.17. Szabó István elnök Tisza-tó Térsége LEADER HACS