Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázati kiíráshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat december 2-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A hozzászólások lehetséges tipusai: 
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Adminisztratív információk
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Egyéb észrevételek
Egyéb észrevétel
A vélemények rögzítésére 2008-12-03 00:00 -ig volt lehetőség.

Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Marcziné Szappanos Judit | 2008-12-02 23:49:25
Jelen pályázat eredeti céljaival biztos, hogy minden regisztráló egyetért, néhány pontban viszont éppen ezek az erdeti célok nem tudnak érvényesülni. A kapható 50 M ft támogatás a maximum, de ezt a létrehozni kívánt szervezethez arányosan lehet igénybe venni, így a feltételeket is arányosan kellene megalkotni. A regisztrált Tokaj-zemplén térségi TD területén található 5 kistérség közül 1 hátrányos, 4 pedig a leghátrányosabb helyzetű, ami a 85%-os támogatás mértékének megnövelését indokolná, a szokott módon. Nem lesz könnyű tagdíjakból évi 1 millió ft-ot összegyűjteni, mint ahogy az önkormányzati 5 milliós éves költsége is kemény feltétel, főként ilyen nehezen tervezhető időkben. Ha viszont a helyi TDM létrehozása is nagy nehézségek árán sikerülhet, a térségi szervezeteknek alig van esélyük. Az előfinanszírozási lehetőség olyan segítség lehetne, ami sok esetben az egyetlen megoldást jelenthet a projekt megvalósítására. Enélkül nem elég az potimizmus és a turizmus egyedüli megváltó ágazatként való értékelése. Értelmezésem szerint a külföldi kiállításokon való részvétel csak térségi szinten támogatott, a belföldi vásárok helyi szinten is?! Ez így elfogadható lenne. Idegen nyelvi változat?! E.1.2. 25. Konzorciumi megvalósítás nem támogatott, kivéve az É-Mo.-i régióban? Pl. egyesület és nonprofit kft. együttműködése révén több probléma áthidaéható lenne. A klaszter jogilag körülhatárolt dolog? Minden megvalósítható, ha elég sokan és elég nagy mértékben akarják, ha a nyugat-európában évtizedek alatt kialakított struktúrákba kemény feltételek mellett és minden áron bele akarjuk préselni magunkat. A létrehozott szervezeteknek 5 éven belül önfenntartóvá kell válniuk. Mi sokan és nagyon akarjuk a TDM-et. A legnagyobb akadály azonban még megvan: nem elég terméket létrehozni, csomagolni és marketingelni, el is kell azt adni. A TDM-szervezetek érdemesek arra, hogy a helyi termékek értékesítésére jogosítványt kapjanak, hiszen a piacnak ez a szegmense teljesen hiányzik! Sokkal könnyebb külföldi utakat árulni jutalékért, mint a helyi termékekekkel piacolni, sok munka és kevés profit mellett, ami viszont a TDM fenntartásához nagyban hozzájárulhatna. Az Utazásszervezésről szóló ... szerinti feltételek megbénítják ezt a tevékenységet, amit megoldana, ha nem 2, hanem 3 vagy 4 szolgáltatás összeállítása jelentene utazásszervezést, netán új fogalmat találnánk ki és megvalósulhatna a gyakorlatilag nem létező belföldi turizmus. Mi értelme a munkánknak, ha végül tálcán kínáljuk fel azt, és örülhetünk, ha egyáltalán elfogadják? Az, hogy a sok kis TDM egyszer elég erőssé váljon ahhoz, hogy érdekképviseletet is megvalósítson, akár más érdekekekkel szemben is! A pályázati kiírás eredeti céljával teljes mértékben egyetértve javaslom a nyugat-európai általános komplex gondolkodásmód átvételét, hogy ennyi egyeztetés és munka után ne az legyen a kérdés, hogy hogyan fogjuk tudni megcsinálni és miért is kell ez nekünk? Marcziné Szappanos Judit Sárospatak Turizmusáért Egyesület, Újbástya Rendezvénycentrum, Tourinform Sárospatak
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Marcziné Szappanos Judit | 2008-12-02 23:01:23
e
Egyéb észrevétel
Dr. Bocsi Andrea | 2008-12-02 17:45:15
A Tourinform Szövetség mint a Magyar Turizmus Zrt. szakmai felügyelete alá tartozó Tourinform irodákat és turisztikai szakembereiket tömörítő szakmai szervezet a Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek alapítását és támogatását célzó pályázat-tervezet feltételeit a 2008. december 1-jén megtartott elnökségi ülésén részletesen megtárgyalta és véleményezte. Elnökségünk tagjai a régióikban kiírt pályázati feltételeket részletesen tanulmányozták, és a regionális kiírások specifikumait az illetékes fejlesztési ügynökségnek közvetlenül jelzik, ezért ebben a véleményben csak azokra az anomáliákra, félreérthető vagy egymásnak ellentétes kitételekre térünk ki, amelyek minden régiós pályázatban fellelhetőek és problémákat vethetnek fel. A kérdéses pontok tehát az alábbiak: 1. A pályázati feltételek ismeretében a fogalmazásmódnak köszönhetően sajnos nem látjuk garantáltnak a Tourinform irodák integrációját a TDM szervezetekbe. A pályázatban foglalt kritériumok lehetővé teszik, hogy a TDM szervezet úgy jöjjön létre, hogy a már meglévő Tourinform irodával az alapító nem számol, másik információs irodát integrál a szervezetbe. Ezáltal éppen a pályázati kiírás más oldalain kihangsúlyozott párhuzamosság megszüntetésének elve sérül, és itt ellentmondást tapasztalunk. Javasoljuk, hogy a szövegbe kerüljön beépítésre, hogy azon a településen, ahol működik Tourinform iroda, ott a TDM szervezet információszolgáltatási funkcióját a Tourinform irodának kelljen ellátnia. 2. Problémásnak tartjuk a pályázati kiírás azon kitételét, mely szerint a TDM dolgozóinak közalkalmazotti státusza megszűnik a szervezetbe történő integráció által. Hálózatunkban számos olyan Tourinform iroda működik, ahol az önkormányzat alkalmazásában állnak a kollégák, és a hatáskörök, illetve dolgozók átadásával gyakran sokéves közalkalmazotti státuszuk szűnne meg e feltétel által, és e dolgozók egy újonnan munkaszerződéssel végezhetnék tourinformátori munkájukat. Ez sokak számára jelentős érdeksérelemmel járna. Javaslatunk, hogy a pályázati feltételekbe kerüljön beillesztésre, hogy a közalkalmazotti státusza megszűntével az új munkaszerződésében foglalt feltételek következtében a dolgozó nem kerülhet hátrányosabb helyzetbe, mint korábbi státuszában. 3. Ami a kötelezően előírt dolgozói létszámot illeti, nemcsak regionális pályázatonként tapasztalunk eltéréseket, de egy pályázati kiíráson belül is súlyos ellentmondások szerepelnek. (pl.: KDOP: 2 vagy 3 fő: 13. oldal és 39. oldal ellentmondása) 4. A támogathatóságra vonatkozó szakmai feltételek között: Nem részesülhet támogatásban az a pályázat, amely a hiánypótoltatható befogadási feltételek közül a rá vonatkozókat nem teljesíti. A fenntartható szakmai működéshez és a szervezeti fenntarthatósághoz kapcsolódó minimális elvárások:  a desztináció önálló turisztikai információs (pl.:Tourinform) irodával rendelkezzen, melyet a TDM szervezetnek kell működtetnie.  Amennyiben a településen Tourinform Iroda működik, akkor azt az egyesületnek kell működtetnie.(kötelezően csatolandó melléklet kell legyen egy szerződés az önkormányzat és az egyesület között, hogy a Tourinform Irodát az Egyesület működteti. A meglévő 150 iroda többségében önkormányzati fenntartású intézmény, önkormányzati ingatlanokban, és költségvetésben integrálódik. A hálózat ellehetetlenülését és szakmai színvonalának csorbítását jelentheti az új, többségében gyakorlatlan TDM szervezetekbe való telepítésük és piaci versenyhelyzet elé állításuk. A Magyar Turizmus Zrt. Névhasználati Szerződése az Önkormányzatokkal, megköveteli a desztinációs turisztikai árualapok versenysemleges piacra vitelét. A TDM szervezeti tagsággal járó előnyök azonban a fenti passzussal csak akkor összeegyeztethetőek, ha a Tourinform iroda alaptevékenysége változatlan (versenysemleges, minden turisztikai információra kiterjedő szolgáltatás) marad. A jelenlegi TDM pályázati kiírásokban e versenysemlegesség megtartása nem garantált. Ráadásul az egyesületi működtetésben dolgozó Tourinform iroda esetén nehéz lesz garantálni az első időszakban az iroda működésének finanszírozását, hogy az elvárható minőség is megmaradjon, de a jelentkező többletmunkákat is fel tudja az iroda vállalni, finanszírozási gondok nélkül. Javaslatunk, hogy – ahol szükséges - az Önkormányzat és TDM szervezet között létrejövő szerződésben a Tourinform iroda az Önkormányzat fenntartásában, feladatainak bővítésével látja el a helyi TDM munkaszervezeti feladatait. Az Egyesület a feladatok ellátására legfeljebb +2 fő alkalmazottal bővítheti a Tourinform iroda létszámát, melynek teljes költségét a TDM szervezet finanszírozza. 5. A jogi formára vonatkozóan a pályázati kiírások önmagukban is ellentmondásosak, hiszen a dokumentum elején kizárják, hogy vezető partner lehessen alapítvány és közalapítvány, majd a dokumentum későbbi részében (pl.: DDOP 32. oldalon) már alapítványt, közalapítványt, egyházat említ, amelytől nem kér biztosítékot. Úgy gondoljuk, a jogi forma körültekintőbb szabályozása lenne szükséges ilyen volumenű pályázati kiírásoknál. Javasoljuk az „egyesület vagy non-profit kft.” és az „egyesület és non-profit kft.” szövegrészek egységesítését is. 6. Következő észrevételünk a TDM menedzser személyét illeti. A jelenlegi kiírás szerint a jelöltnek TDM menedzseri végzettséget kell szereznie. Jelenleg ez Magyarországon csak és kizárólag a Heller Farkas Főiskola TDM mesterszakán, kétéves felsőfokú képzés keretében elérhető. Ez a lehetséges TDM menedzserekre aránytalanul nagy terhet ró. Ráadásul a képzés költsége a jelenlegi pályázati kiírás szerint nem elszámolható, holott egyéb oktatás-képzés elszámolható a projekt során. Javasoljuk a TDM menedzser képzésének teljes elszámolhatóságát és a képzés egyéb formáinak bevezetését. Ebben egyébként a Tourinform Szövetség felajánlja a segítségét, hiszen a Szövetség által korábban szervezett tourinformátor képzés is szervezetünk keretein belül zajlott. 7. További kérdés a projektmenedzser bérének/megbízási díjának elszámolhatósága, hiszen a pályázaton belül munkabére nem számolható el. Kérdésünk, hogy a projektmenedzsert eszerint megbízásos formában alkalmazzák majd a TDM szervezetek és ezáltal elszámolhatóvá válik a díjazása? 8. További kérdés több pályázati kiírásban a konzorciumok és klaszterek kérdése, és ebben ellentmondások tapasztalhatóak, engedélyezett-e vagy sem. Javasoljuk legalább az egy pályázati kiíráson belüli egységesítést. 9. A fenntartható és kiszámítható gazdasági működéshez kapcsolódó feltételek körében:  a beruházás megvalósításának zárásától számított 5 éven keresztül a résztvevő önkormányzatok az állami hozzájárulással megnövelt beszedett IFA minimum 20%-t a TDM szervezet turisztikai fejlesztési és működési feladatainak ellátására átadja a TDM szervezet részére, vagy a TDM munkaszervezet éves működési költségének legalább 70%-t biztosítják. Az önkormányzati hozzájárulás éves összege nem lehet kevesebb, mint 8 millió Ft (erről nyilatkoznak és az önkormányzati együttműködési megállapodást mellékelik). Az Önkormányzati törvény a fenti kötelezettségvállalást nem tartalmazza, így az Önkormányzatok sem vállalhatnak 5 évre garanciákat a javasolt pályázati feltételre. A szigorú és folyamatosan csökkenő költségvetési források tervezése, és végrehajtása az Önkormányzati testületek számára nem fogja lehetővé tenni a kötelezően előírt, minden rugalmasságot nélkülöző feltételt. Javaslat: A résztvevő Önkormányzatok az állami hozzájárulással megnövelt beszedett IFA minimum 20 %-át - maximum 100%-át minden tárgyév költségvetési forrásának arányában a TDM szervezet turisztikai fejlesztési és működési feladatainak ellátására átadja a TDM szervezet részére. A Tourinform iroda éves fenntartási költségét, mint TDM munkaszervezetét, az önkormányzat nyilatkozatban vállalja, illetve az együttműködési megállapodásban rögzíti. 10. Jelentős problémákat vet fel, hogy előleg igénybevételére egyáltalán nincs lehetőség. A bankok egyesületeket nem fognak hitellel támogatni, főleg a jelenlegi gazdasági helyzetben. Ráadásul rontja a feltételeinket, hogy egy újonnan létre jött egyesületről van szó! Sőt, ha a hitel mögött nincs ingatlan fedezet, mint pl. egy attrakciófejlesztési vagy egyéb, beruházás típusú pályázat mögött. Természetesen az egyesület számláinak faktorálásáról sem lehet racionálisan szó. A finanszírozás kérdésénél problémaként merül fel az önrész biztosítása is, ennek mértéke gyakran gigászi erőfeszítésbe kerül, ezért javasoljuk ennek újragondolását is. Javasoljuk ezért az előleg igénybevételi lehetőség újragondolását, mert a pályázatok előfinanszírozása – akár hónapokra, negyedévekre előre – súlyos problémákat vet fel az önkormányzatok és Tourinform irodák jelenlegi likviditási gondjait tekintve is. 11. Az alakuló TDM szervezetek esetében a Tourinform iroda fenntartásának pénzügyi feltételei, a munkáltatói jogok gyakorlása számos bizonytalanságot rejt. A záradék üzenete a Közép-távú együttműködési megállapodásban eleve kétségessé teszi a TDM szervezetek hosszú távú működésének vízióját, míg az Önkormányzati fenntartásban működő Tourinform irodák garantálják a folyamatos turisztikai információszolgáltatást. Az alábbi szövegrész is sajnos ezt a víziót támasztja alá: „A teljes addigi jogosítványok átadása esetén garanciális elemként elengedhetetlen egy záradék nevesítése a Közép-távú Együttműködési Megállapodásban, mely szerint amennyiben a TDM megszűnik, vagy működése ellehetetlenül, akkor a helyi önkormányzat köteles biztosítani és működtetni a turisztikai információszolgáltatást a korábbi feltételeknek megfelelően (pl. a Tourinform Irodát).” A fentiek miatt a teljes koncepció átgondolását javasoljuk, illetve az alábbi szövegre történő cserét: „A helyi TDM a Tourinform iroda szakmai irányítását az Önkormányzati képviselőtestülettel és annak turizmusért felelő bizottságával együttműködési megállapodásban rögzített feltételekkel veszi át. A munkáltatói, infrastrukturális és működtetési jogkörök a TDM által foglalkoztatott munkatársak, és tárgyi eszközök esetében illetik meg a desztinációs menedzsmentet. Az Önkormányzat a Tourinform iroda Névhasználati szerződésében előírt alaptevékenységéhez szükséges feltételeket továbbra is biztosítja. A Tourinform iroda a szakmai képviselet érdekében önálló tagja lehet a TDM-nek, abban a Tourinform iroda alkalmazottja tisztségviselői (titkár) funkciót vállalhat.” 12. Jelentős problémát vet fel egyes településeken az alábbi kitétel: „Kereskedelmi és magánszálláshelyek képviselői – az egyesületben legalább legyen tag az adott desztináció szálláskapacitásának minimum 40 %-a vagy lépjen be legalább a desztináció területén eltöltött vendégéjszakák 60%-át biztosító szállásszolgáltató.” Számos településen a szállásadók nagy részét kényszervállalkozások vagy mikrovállalkozások teszik ki, így a helyi desztinációban a magánszálláshelyek lesznek túlsúlyban - azaz a 2-3 szobás "szoba kiadók". A szakmában dolgozó kollégák tapasztalják csak igazán, hogy mennyire nehéz stratégiát egyeztetni vagy kialakítani és következetesen véghezvinni ilyen összetételű szervezettel. Javasoljuk ezért e számarányok újragondolását. 13. További problémás kitétel: „Az önkormányzat megszünteti a párhuzamos struktúrákat, kapacitásokat, s az egyes szereplők közötti kompetenciákat a TDM-mel megkötött Együttműködési Megállapodásban szabályozza – kiemelten… • desztinációs honlap üzemeltetési, fejlesztési és tartalom-menedzsmentjéhez tartozó kompetenciák átadása a helyi TDM szervezetnek. (A desztinációs párhuzamosságok elkerülésének biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy az eddigi önkormányzati fenntartású turisztikai információkat tartalmazó desztinációs web-felület üzemeltetése, szerkesztése, tartalom-menedzsmentje és fejlesztése átadásra kerüljön a TDMSZ-nek, illetve az önkormányzati web-portál átlinkeléssel biztosítsa a desztinációs turisztikai TDM IT rendszerhez való közvetlen hozzáférést.” Valamennyi Önkormányzat informatikai fejlesztéseiben szerepel a települések komplex informatikai hátterének reformja. A kölcsönös adatátvitelnek, elérhetőségnek jelentősége nemcsak a turizmust, de az oktatástól a környezetvédelemig nagyon sok más ágazatot is érint, amelyek optimális esetben indirekt módon érintik a település turizmusának alakulását. Ezért javasoljuk a szöveg akkénti módosítását, hogy az Önkormányzat vállalja, hogy informatikai fejlesztéseiben a turisztikai információkat tartalmazó desztinációs web felületeket a helyi TDM szerkeszti, üzemelteti és fejleszti. Az Önkormányzat intézményhálózatának, illetve a desztinációs TDM-IT rendszereknek közvetlen hozzáférést (átjárást) biztosít. A fentiek alapján elmondható, hogy a pályázati kiírás a jelenlegi formájában váratlan és kiszámíthatatlan nehézségeket gördít a TDM rendszer kialakításában dolgozó szakemberek elé, akik – bár hosszú ideje tanulmányozzák a rendszert – mégis rendkívüli erőfeszítéssel lesznek csak képesek – ha egyáltalán – az ilyen módon szabályozott TDM szervezetek kialakítására és működtetésére. A fentiek alapján a Tourinform Szövetség elnöksége és teljes tagsága nevében kérjük a jelenlegi koncepció újragondolását és a pályázati kiírás újratervezését. Természetesen szakmai kérdésekben bármikor állunk rendelkezésre, hiszen a magyar turizmus és a Tourinform irodák elemi érdeke az, hogy e nagyívű fejlesztés sikeresen menjen végbe. Tisztelettel: Dr. Bocsi Andrea Elnök Tourinform Szövetség Kelt: Dunaújvárosban, 2008. december 2. napján
Egyéb észrevétel
Szádeczky Kornélia | 2008-12-02 17:03:03
Észak-magyarországi specialitások Az Észak-magyarországi régióban, ahol egyszerre került kiírásra a helyi és a térségi TDM szervezetek támogatása üdvözlendő gondolat. Amiben a problémát látom, hogy a helyi szervezetek megalakítása – a magyar mentalitásnak megfelelően- bizonyára a pályázat beadási határidejével közel egy időpontba fog esni. A térségi szervezetek alapítói a helyi TDM szervezetek, képviselőinek személye, aláírási jogosultsága, felhatalmazásuk az utolsó pillanatokra várható. (Cégbírósági beérkeztetés a szerevezetek alapító okiratai, alapszabályok). Ugyanígy a helyiek szakmai programjai, amelyekre a térségi szakmai programoknak kell épülni szintén a pályázat beadása előtt kerülnek elfogadásra. A helyi TDM pályázatok íróira és –talán leendő TDM menedzserekre nagyon nagy nyomás nehezedik, hiszen egyszerre kell a TDM szervezetek leendő tagjai felé akvirálni, a szakmai és fenntarthatósági programokat kidolgozni, napi normál munkafeladataikat elvégezni és a térségi szervezet felé a többi helyi szervezett képviselőivel egyeztetni. Szerencsésnek tartanám, ha az északi régióban a térségi szervezetek pályázatának beadási határideje legalább egy hónappal hosszabb lehetne, mint a helyi szervezeteké, hiszen így lenne biztos az egymásra épülés és a párhuzamosságok kizárása, fő prioritások szem előtt tartása. A pályázati útmutató kitér arra, hogy milyen mozgásteret enged a helyi szervezeteknek és a térségi szervezeteknek, a pályázat által támogatott tevékenységek körében.(Kiállítási megjelenések, szakmai képzések). Fontos lenne ugyanebben az anyagban láttatni azt is, hogy a térségi szervezeteknek hol lesz a határa a régiós szervezethez kapcsolódva. A TDM szervezetek szintjeinek egymásra épülése nem látható, mivel a. bevételi forrásaik, tagjaik részben ugyanazon körből kerülnek ki. Természetes, hogy más szolgáltatási szintet fognak biztosítani a szervezet/ük tagjai felé. A különböző szintek gazdasági számításainál, fenntarthatóságánál figyelembe kellene venni, hogy a helyi szinten tag, kedvezményesen kapja a szolgáltatásokat a térségi és majdan a régiós szinten, vagy a megfelelő szint tagjává is kell válnia ahhoz, hogy kedvezményeket, ingyenességet élvezhessen a tagsága fejében. Ha egy szolgáltató, aki egy akcióhoz csatlakozni szeretne, de sehol sem tag, akkor lehet felé természetesen „piaci árakat érvényesíteni”. Érdekes kérdés, ha egy szolgáltató, attrakció csak a régiós szinten kívánna bekapcsolódni, - mivel itt kaphatja a legkomplexebb „szolgáltatási csomagot”- kötelezhető-e arra, hogy a térségi vagy a helyi szervezetnek is tagja legyen. Egymásra épülő tagdíjrendszer legyen vagy független a helyi, térségi és régiós szineken? A CRM értékesítési és foglalási rendszernél felmerül ugyanez a kérdés, legalábbis az ÉMO régióban. Más-más „gazdasági szervezetekről, egységekről” beszélünk a különböző szinteken, amelyek egymáshoz kapcsolódása nem csak a feladatok, szolgáltatások elhatárolását határozott elválasztását kell hogy jelentse, hanem „gazdasági”fenntarthatósági egymásra épülését is biztosítani kell. A pályázat által megkövetelt fenntarthatósági feltételekhez, gazdaságossági számításokhoz ezen kérdések tisztásása nélkülözhetetlen. Akadálymentesítésre vonatkozó előírások a térségi szervezet esetén nem értelmezető, ugyanígy a "kereskedelmi és magánszálláshelyek képviselői (legalább legyen tag az adott desztináció szálláskapacitásának (férőhely) legalább 40 %-át vagy a desztináció területén eltöltött vendégéjszakák 60%-át biztosító szállásszolgáltatók)" vonatkozó követelmény. A helyi TDM szervezeteknek rendelkezni kell egy információs irodával vagy Tourinform irodával. Javaslatom az lenne, ha egy településen működik Tourinform Iroda, akkor ezt az irodát tekintsék információs irodának és ne támogassanak másik információs irodát létre hozni. Hiszen ezek az irodák már bizonyítottak, szakmai munkájukat a turisták és az Mt. Zrt. Rendszeresen felügyeli és ellenőrzi. Személyi problémák felmerülhetnek egyes irodákkal kapcsolatban, de a hálózat jó. Bízom benne, hogy véleményemmel hozzájárulok a pályázati kiírás „pályázatíró barát” –tá tételéhez és talán a pontatlanságok tisztázásához is segít. Szádeczky Kornélia Tourinform-Eger irodavezető Tourinform Szövetség régiós elnök
Egyéb észrevétel
Szádeczky Kornélia | 2008-12-02 17:02:30
Észak-magyarországi specialitások Az Észak-magyarországi régióban, ahol egyszerre került kiírásra a helyi és a térségi TDM szervezetek támogatása üdvözlendő gondolat. Amiben a problémát látom, hogy a helyi szervezetek megalakítása – a magyar mentalitásnak megfelelően- bizonyára a pályázat beadási határidejével közel egy időpontba fog esni. A térségi szervezetek alapítói a helyi TDM szervezetek, képviselőinek személye, aláírási jogosultsága, felhatalmazásuk az utolsó pillanatokra várható. (Cégbírósági beérkeztetés a szerevezetek alapító okiratai, alapszabályok). Ugyanígy a helyiek szakmai programjai, amelyekre a térségi szakmai programoknak kell épülni szintén a pályázat beadása előtt kerülnek elfogadásra. A helyi TDM pályázatok íróira és –talán leendő TDM menedzserekre nagyon nagy nyomás nehezedik, hiszen egyszerre kell a TDM szervezetek leendő tagjai felé akvirálni, a szakmai és fenntarthatósági programokat kidolgozni, napi normál munkafeladataikat elvégezni és a térségi szervezet felé a többi helyi szervezett képviselőivel egyeztetni. Szerencsésnek tartanám, ha az északi régióban a térségi szervezetek pályázatának beadási határideje legalább egy hónappal hosszabb lehetne, mint a helyi szervezeteké, hiszen így lenne biztos az egymásra épülés és a párhuzamosságok kizárása, fő prioritások szem előtt tartása. A pályázati útmutató kitér arra, hogy milyen mozgásteret enged a helyi szervezeteknek és a térségi szervezeteknek, a pályázat által támogatott tevékenységek körében.(Kiállítási megjelenések, szakmai képzések). Fontos lenne ugyanebben az anyagban láttatni azt is, hogy a térségi szervezeteknek hol lesz a határa a régiós szervezethez kapcsolódva. A TDM szervezetek szintjeinek egymásra épülése nem látható, mivel a. bevételi forrásaik, tagjaik részben ugyanazon körből kerülnek ki. Természetes, hogy más szolgáltatási szintet fognak biztosítani a szervezet/ük tagjai felé. A különböző szintek gazdasági számításainál, fenntarthatóságánál figyelembe kellene venni, hogy a helyi szinten tag, kedvezményesen kapja a szolgáltatásokat a térségi és majdan a régiós szinten, vagy a megfelelő szint tagjává is kell válnia ahhoz, hogy kedvezményeket, ingyenességet élvezhessen a tagsága fejében. Ha egy szolgáltató, aki egy akcióhoz csatlakozni szeretne, de sehol sem tag, akkor lehet felé természetesen „piaci árakat érvényesíteni”. Érdekes kérdés, ha egy szolgáltató, attrakció csak a régiós szinten kívánna bekapcsolódni, - mivel itt kaphatja a legkomplexebb „szolgáltatási csomagot”- kötelezhető-e arra, hogy a térségi vagy a helyi szervezetnek is tagja legyen. Egymásra épülő tagdíjrendszer legyen vagy független a helyi, térségi és régiós szineken? A CRM értékesítési és foglalási rendszernél felmerül ugyanez a kérdés, legalábbis az ÉMO régióban. Más-más „gazdasági szervezetekről, egységekről” beszélünk a különböző szinteken, amelyek egymáshoz kapcsolódása nem csak a feladatok, szolgáltatások elhatárolását határozott elválasztását kell hogy jelentse, hanem „gazdasági”fenntarthatósági egymásra épülését is biztosítani kell. A pályázat által megkövetelt fenntarthatósági feltételekhez, gazdaságossági számításokhoz ezen kérdések tisztásása nélkülözhetetlen. Akadálymentesítésre vonatkozó előírások a térségi szervezet esetén nem értelmezető, ugyanígy a "kereskedelmi és magánszálláshelyek képviselői (legalább legyen tag az adott desztináció szálláskapacitásának (férőhely) legalább 40 %-át vagy a desztináció területén eltöltött vendégéjszakák 60%-át biztosító szállásszolgáltatók)" vonatkozó követelmény. A helyi TDM szervezeteknek rendelkezni kell egy információs irodával vagy Tourinform irodával. Javaslatom az lenne, ha egy településen működik Tourinform Iroda, akkor ezt az irodát tekintsék információs irodának és ne támogassanak másik információs irodát létre hozni. Hiszen ezek az irodák már bizonyítottak, szakmai munkájukat a turisták és az Mt. Zrt. Rendszeresen felügyeli és ellenőrzi. Személyi problémák felmerülhetnek egyes irodákkal kapcsolatban, de a hálózat jó. Bízom benne, hogy véleményemmel hozzájárulok a pályázati kiírás „pályázatíró barát” –tá tételéhez és talán a pontatlanságok tisztázásához is segít. Szádeczky Kornélia Tourinform-Eger irodavezető Tourinform Szövetség régiós elnök
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Támogatás célja és háttere
Bodó Eszter | 2008-12-02 15:53:19
Az alábbi hivatkozásokkal kapcsolatban vannak komoly kifogásaink: 1. 10 – 11. oldal: „ TDM tagok számára képzések, továbbképzések, workshopok, tanulmányutak megszervezése és konferenciák megszervezésének a támogatása ÉM-on CSAK TÉRSÉGI SZINTEN:  Turisztikai konferenciák, workshopok, szakmai fórumok és rendezvények szervezése  Turisztikai képzési és továbbképzési programok, tanulmányutak szervezése a szervezet által lefedett térség turizmusában érdekelt szakemberek, vállalkozások, egyéb szervezetek tagjai, munkavállalói részére (pl. informatikai, nyelvi, szakmai, kommunikációs stb.)  Szemléletformálási, tájékoztatási projektek  Partnerségi és hálózatépítési projektek támogatása – ÉM-on CSAK TÉRSÉGI SZINTEN  Desztinációs szintű szakmai fejlesztések:  Turisztikai kutatások, felmérések, adatgyűjtések, hatásvizsgálatok és elemzések támogatása (pl. piaci, környezeti, társadalmi, területi, gazdasági, fenntarthatósági)  TDM szervezetek önálló turisztikai szolgáltatásfejlesztési projektek megvalósítása (amelyek az 1. pontban kötelező elemként megjelölt program végrehajtását szolgálják, megvalósításuk azonban jelen pályázat keretében nem kötelező)  Desztinációs termékfejlesztési kulcsprojektek előkészítése, megvalósítása (pl. turisztikai kínálat csomagba szervezése, garantált program rendszer bevezetése, animációs program kialakítása)  Minőségbiztosítási és védjegyrendszerek kialakítása (a kialakítás térség és leginkább régiós szintű feladat, hiszen egységes rendszer kellene), minőségirányítási rendszerek bevezetése, vevő-elégedettségi projektek megalósítása, környezeti fenntarthatósági program megvalósítása (pl. zöld szolgálat)  Térségi, helyi beszállítói rendszerek kidolgozása és kialakítása: az idegenforgalmi központokban működő szálláshelyek, szolgáltatások közös helyi beszállítói rendszereinek kialakítása annak érdekében, hogy a környékbeli szolgáltatók és mezőgazdasági termelők egyedi, tájjellegű termékei eljussanak a vendégekhez” Vélemény: aprófalvas, nagyvárossal nem rendelkező, ugyanakkor földrajzilag helyi TDM-ként is nagy területet átölelő térségünknek pont az ÉM-on térségi TDM szervezetek számára fentebb felsorolt szakmai fejlesztésekre lenne szükség. 2. 14. oldal:  „A szervezet összetételére vonatkozóan, minden esetben a szervezet tagjai kell, hogy legyenek:  az érintett települési önkormányzat(ok) , illetve szervezeteik, kiemelten a Tourinform iroda - (kötelezően csatolandó melléklet kell legyen egy szerződés az önkormányzat és az egyesület között, hogy a Tourinform Irodát az Egyesület működteti).  vállalkozások, ezen belül o kereskedelmi és magánszálláshelyek képviselői (legalább legyen tag az adott desztináció szálláskapacitásának (férőhely) legalább 40 %-át vagy a desztináció területén eltöltött vendégéjszakák 60%-át biztosító szállásszolgáltatók) o az Egyesületnek tagjainak minimum 10%-a legyen egyéb turisztikai szolgáltató, vállalkozás és a turizmushoz közvetlenül, illetve közvetve kapcsolódó szolgáltató képviselője (pl. vendéglátósok, kereskedelmi egységek képviselői, turisztikai vonzerők tulajdonosai/működtetői)” Vélemény: Térségünk önkormányzatai nem, vagy csak minimális mértékben turisztikai szolgáltatók (esetleg tájházat üzemeltetnek, tartanak fenn, vagy a Gömör-Tornai Fesztivál települési helyszínei, turisztikai bevételeik a befolyt IFA). Aprófalvas szerkezetű térségről van szó, ahol a települések zöme 150-800- as lélekszámú, néhány lépi át az 1000 lakos felettit, egyes településeken 40 % feletti a munkanélküliség és a hátrányos helyzetűek aránya. Ilyen viszonylatban az önkormányzatok nem vállalhatnak ilyen jellegű gazdasági terhet, még az olyan jelentős turisztikai célterületek, mint Aggtelek vagy Jósvafő sem. Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, mint a Baradla-barlang és további idegenforgalmi barlangok kezelője, egy szálloda, két turistaszálló és egy kemping üzemeltetője rendelkezik a térségben a legnagyobb mértékű idegenforgalmi bevétellel, és a legnagyobb turisztikai attrakció kezelője, a Tourinform iroda fenntartója, viszont jogszabályi előírás szerint nem lehet tagja sem egyesületnek, sem non-profit Kft-nek. Milyen szervezeti és milyen gazdasági formában kapcsolódhat így a TDM szakmai munkájához, hogyan történhet a tervezett TDM feladatkörök átadása és a TDM gazdasági fenntartásában való részvétele? 3. 27. oldal Fenntartási kötelezettség: „a beruházás megvalósításának zárásától számított 5 éven keresztül a résztvevő önkormányzatok az állami hozzájárulással megnövelt beszedett IFA minimum 20%-t a TDM szervezet turisztikai fejlesztési és működési feladatainak ellátására átadja a TDM szervezet részére, vagy a TDM munkaszervezet éves működési költségének legalább 70%-t biztosítják. Az önkormányzati hozzájárulás éves összege nem lehet kevesebb, mint 6/8 millió Ft (erről nyilatkoznak és az önkormányzati együttműködési megállapodást mellékelik).  a Támogatási szerződés megkötésétől számított 5 éven keresztül a résztvevő vállalkozások együttesen a TDM szervezet turisztikai fejlesztési és működési feladatainak ellátására egyesületi tagdíj formájában a TDM munkaszervezet éves működési költségének legalább 20%-t biztosítják, aminek éves összege nem lehet kevesebb, mint 1 millió Ft.” Vélemény: térségünkben sem a nemzeti park, sem az önkormányzatok, sem az a néhány, messze nem tőkeerős vállalkozó, (sőt inkább a sok magánszálláshely-szolgáltató) nincs abban a helyzetben, hogy ilyen arányú fenntartási költségeket magára tudjon vállalni. Nem beszélve az arányokról és az összegekről.. 4. 28. oldal Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban „Jelen kiírásra benyújtott projekt más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet. A pályázó több kiírásra is benyújthatja pályázatát, de több nyertes pályázat esetén döntenie kell arról, hogy projektje megvalósításához melyik pályázati forrást veszi igénybe. Jelen pályázat keretében elnyert támogatás a projekt finanszírozásához igénybe vett hitel kamattámogatásán túl más támogatással nem kombinálható.’ Vélemény: térségünk határmenti jellegéből adódóan a Szlovák-Magyar együttműködési program DM szervezetek létrehozására kiírt pályázatán is indulhat, melynek támogatási aránya is kedvezőbb. Amennyiben tehát az ÉMOP programban indulunk, később megvonjuk magunkat ennek lehetőségétől? S ha ÉMOP-ban helyi TDM-re pályázunk, a Szlovák-Magyar együttműködési programban pedig határon átnyúló térségire, akkor is? 5. 34. oldal Támogatás mértéke „Támogatási intenzitás javasolt nagysága komponensenként – Helyi TDM szervezet esetén:75% Az egyesületek és non-profit kft-k részére nyújtható támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 85 %-a. Egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása közösségi, országos, regionális vagy helyi forrásból történik, tehát beleértve az 1998/2006/EK rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásokat is – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó közösségi szabályban – regionális beruházás esetén a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. §-ában – vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott támogatási intenzitást.” A támogatás intenzitás maximális mértéke a központi költségvetési szerv kedvezményezettek által megvalósítandó projektek és az „Állami támogatásnak nem minősülő támogatások” című alpontjában felsorolt tevékenységekhez igényelt támogatás esetén 90/100%.” Vélemény: most melyik? 6. 38. oldal Előleg igénylése „Előleg igénybevételére nincs lehetőség.” Vélemény: ez esetben, ha el is jutunk odáig, hogy tudunk pályázni, s nyerünk, akkor sem tudjuk a tevékenységet megkezdeni. 7. 43. oldal Turisztikai szakmai jogosultsági és teljességi szempontok: „Az önkormányzat megszünteti a párhuzamos struktúrákat, kapacitásokat, s az egyes szereplők közötti kompetenciákat a TDM-mel megkötött Együttműködési Megállapodásban szabályozza – kiemelten o turisztikai információ-szolgáltatás (pl. Tourinform Iroda) szakmai irányításának és munkáltatói jogkörének átadása a helyi TDM szervezetnek, o desztinációs szintű települési és térségi marketing feladatok esetén a helyi TDM szervezet kompetenciák világos meghatározása, o desztinációs szintű rendezvény- és programszervezési feladatok esetén a helyi TDM szervezet kompetenciák világos meghatározása,” 45. oldal „A területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóságok, Erdészetek, Vízügyi Igazgatóságok, gazdasági kamarák kötelező megkeresése megtörtént (egyeztetési kötelezettség). o A jövőben nem jogosultak turisztikai pályázati támogatásra a fenti szervezetek, ha a fejlesztés szempontjából területileg illetékes helyi TDM szervezet szervezetnek nem tagjai vagy együttműködő partnerei. A TDM szervezet szakmai irányítása nem történhet a NPI keretei között.” Vélemény: ld. a 2. ponthoz fűzött véleményeket, melyek átfedésben itt is relevánsak.
Egyéb észrevétel
Heves M. Önk. Nk. és Idegenforgalmi Iroda | 2008-12-02 13:21:30
December 2-án még nincsen információnk a beadott regisztrációs pályázatok eredményéről. A késés miatt nem kezdődtek meg a szükséges szervezetek létrehozására vonatkozó egyeztetések. Ha december közepén kerül kiírásra a TDM pályázat, ebben az évben már nincs realitása, hogy az ünnepek miatt a turisztikai szakma szereplőit több körös egyeztetések céljából egy asztalhoz ültessük. Tehát elegendő időt kell hagyni a születőben lévő szervezetek létrehozására és a bírósági bejegyzések elindítására. Bár már mindenki elég rég óta készül a TDM rendszer kialakítására, a regisztrációs pályázatok eredményei (eredménytelensége) nagyban befolyásolják a további lépéseket. Miközben a TDM rendszert alulról építkező hálózatként aposztrofálja az anyag, a szakmai szempontok és kritériumok felsorolása annyira hosszú, részletes, aprólékos, hogy a helyi döntés (kis túlzással) annyiban merül ki: akar a desztináció ezek mellett a feltételek mellett pályázni vagy nem? Az önkormányzatok szerepét a kiírást készítők egyoldalúan ítélik meg: Egyrészt • az önkormányzatok vállaljanak vezető szerepet a TDM szervezetek létrehozásában, finanszírozásában • adják át a Tourinform működési és fenntartási jogosítványait, ha megszűnik a TDM, vegyék vissza a feladatot és működtessék tovább a Tourinform irodát • vállalják 5 évig a működtetés pénzügyi terheinek jelentős részét • adják át a kompetenciákat és szüntessék meg a hivatalban a feladatellátást Másrészt • ne legyen az önkormányzatnak vezető szerepe a TDM szervezetben • ne legyen a TDM elnöke/menedzsere önkormányzati alkalmazott/képviselő • előnyt jelent a kötelezőnél nagyobb önkormányzati hozzájárulás Az elvi kifogások mellett néhány tartalmi kérdés a pályázati kiírás tervezetéhez: C.1. pont: miért csak a közösségi célú térségi marketing tevékenységet támogatja? Mi a helyzet csomagajánlatok összeállításával, piacravitelével, értékesítésével? C1/2. pont (11. oldal): Miért zárják ki a helyi szintet a turisztikai kártyarendszer kialakításából? Pl. egy „Eger kártya” létrehozása valószínűleg életképes lenne. C1.2. Miért jelent előnyt a már meglévő foglalási rendszer, mikor a C1./3. pontban kötelező szakmai elemként sorolja fel a régiós IT rendszerhez való csatlakozást? Ennek ismeretében mindenki azt várja, melyik rendszert fogja választani a régió, és nem kezd bele önálló fejlesztésbe. 14. oldalon: a helyi TDM-hez 25.000 v.éjszaka szükséges, ezzel szemben a 41. oldalon (E.1.2./1 pontban) 30.000 vendégéjszaka szerepel. 16. oldal: Az akadálymentesítésről szóló rész nem foglalkozik a térségi TDM szervezetek elkülönítésével. Ha nincsen az irodának front office szerepe, akkor is kötelező elem az akadálymentesítés? 34. oldal: nem világos mennyi a támogatási intenzitás? 75 vagy 85 %?
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Asztalos Zoltán | 2008-12-02 12:39:26
Az útmutató informatikai mellékletének ismerete hiányában röviden összefoglalom észrevételeimet, javaslataimat: - célszerű lenne koncentrálni a pályázatban az információs és informatikai rendszerek beszerzésével kapcsolatos előírásokat (TDM back-office szoftver, hardver, telekommunikáció, turisztikai kártya technikai háttere, weblap, érintőképernyős infoterminál, elektronikus információs tábla stb.) - csak kiforrott, hiteles, széles nemzetközi referenciával, biztos háttérrel rendelkező (szinte "dobozos") TDM-szoftverekre pályázhassanak a szervezetek, ne támogassa a kiíró a végtelen, soha el nem készülő fejlesztéseket - a pénzügyi feltételeknél gondoljon a kiíró a beszerzések mellett a bérleti konstrukcióra is (különösen szoftverek esetében) - kiváncsian várjuk az útmutató ... számú mellékletét
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Adminisztratív információk
Dr Bekecs Andrea | 2008-12-02 11:27:54
Közép-távú Együttműködési Megállapodás által rendezendő önkormányzatot terhelő kötelzettségek, TDM-nek biztosítandó jogosítványok jogalapja vitethetó. Így pl.: 16. pontban egyetértési jog biztosítása - mivel az önkormányzati öntési jogot korlátoz - csak törvényi rendelkzeésen alapulhat. A 13. pontban a kompetenciák átadása szintén feladat-hatáskör átruházás, mely ugyancsak jogszabályi rendelkezésen alapul(hat). Többlet terhet jelenthet a 14. pontban az önk-nál foglalkoztatottak "leépítése", amennyiben nem veszi át őket a TDM ( pl.: végkielégítés) A 15. pont "vihető át" legnehezebben a döntéshozón, ugyanis több éves több milliós kiadással szemben a meghatározó befolyás kizárása üdvös lenne a szakmaiság érdekében, de ...
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Dr Bekecs Andrea | 2008-12-02 11:16:09
Támogatható tevékenységek körében a további támogatható tev. 2. és 3. pontja ellentmondásosnak tűnik, ÉM-on kizárja a konferenciát, utána önálló pontban benne hagyja. Menedzserrel szemben megfogalmazott elvárásoknál a szakmai képesítés jogszabályi képesítési előírásra történő hivatkozása szerencsésebb lenne PL. 9/1995.(II.3.) Korm. r. 1. sz. mell I/9 pontja tartalmaz előírást. Az idegen nyelv ismerete olyan szűrő lehet, amely tapasztalattal, gyakorlattal rendelkező pályázót zár ki. Indokolt lenne az idegen nyelv ismeret megszerzését is vállalhatóvá tenni. C1.1.3. Marketingre nincs %-os meghatározás, ugyanakkor a 4. pont alatt a képzésre fordítandó mérték csökkenthető kb 5 % körülire. Helytelen az ÁFA törvényre hivatkozás: a hatályos jsz.:2007. évi CXXVII. tv. C10 (Fenntartási kötelezettség) az IFA állami támogatással megnövelt 20 %-os mértéke nagyon meggondolandóvá teszi a több éves kötelezettségvállalást, különösen úgy, hogy a térségi "igény" még nem is ismert. Javaslatunk: vagy évente csökkenő mértékű kötelezettségvállalás, vagy bázis év kijelölésével az IFA növekmény átengedése, ezzel a TDM önfenntartóvá válásának ösztönzése. Akadálymentesítés, esélyegyenlőség, fenntarthatóság, területi kohézió - felesleges adminisztratív többlet teher!!!
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
Dr Bekecs Andrea | 2008-12-02 11:05:09
Értelmetlen a közhasznú társaságok szervezeti körbe történő beemelése a 200. január 1-i hatéridőre tekintettel.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Király Judit | 2008-12-02 09:45:03
Többször több szakemberrel beszélgettünk erről, de akkor is elég furcsának találom az önkormányzatok szerepét az egész TDM rendszerben. Pl. Elvárja az önkormányzatoktól, hogy beadják az IFA egy részét, vagy 70 %-ban finanszírozzák a TDM működését, ugyanakkor kizárja, hogy önkormányzati többség legyen a vezető és döntéshozó testületekben. Ez biztos jó, mert a szakmaiság fog érvényesülni, és erre megy ki az egész pályázat, hogy átalakuljon az egész struktúra. De nem hiszem, hogy az önkormányzatok repesni fognak az örömtől, hogy csak a pénzükre van szükség, meg az össze infrastruktúrára, amit kiépítettek, + a személyzetre, stb. Az sem világos számomra, hogyan lehetnek a TDM szervezet munkatársai önkormányzati alkalmazottak. Az önkormányzat adjon át mindent a TDM-nek, + még az alkalmazottjait is? Vagy a két ember bérével kevesebb tagdíjat fog fizetni az önkormányzat, aki a munkaerőt adja, és ezen személyek bérét beleszámítják a tagdíjba? Más: 14. oldal a szervezet összetételére vonatkozó feltételek: azokon a területeken, ahol nagy szálláshelyek működnek, biztos nem okoz gondot a tagságot úgy szervezni, hogy meglegyen a szálláskapacitás 40 %-a, vagy a vendégéjszaka szám 60 %-a. Viszont komoly gond lehet ott, ahol kis vendégházak, panziók működnek nagy számban. Ugyanaz a véleményem, mint a korábbi hozzászólásomban: vagy mindenkit fel kell venni a TDM szervezetbe, ami a minőség és a kezelhetőség rovására megy, csak azért, hogy fel lehessen mutatni a kötelező számokat, százalékokat. Ha viszont a turizmus minőségi javítása is fontos, akkor nem kellene ragaszkodni ezekhez a százalékokhoz. Egyébként is: a térségi TDM-nél nincsenek a szervezetre vonatkozó feltételek. Azt is problémásnak találom, (és ezt úgy látom, hogy mások is felvetették) hogy sok lehetőségből kizárja a helyi TDM-eket a pályázat: képzések, kártyarendszerek. kiállítási installáció.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Kiválasztási kritériumok
Király Judit | 2008-12-02 09:22:07
A 14. oldalon 25.000 vendégéjszaka a feltétel, a 41. oldalon E.1.2 pontnál 1. rublika: 30.000 szerepel. Ugyanitt a 7. számú sorban a TDM összetételére vonatkozó feltételeknél több kötelező tag szerepel , mint a 14. oldalon. Itt már behozza az önkormányzati fenntartású turisztikai intézményeket is. A 12. sz. sorban 3 fő alkalmazását teszi kötelezővé, a 14. oldalon csak 2 főt említ.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Király Judit | 2008-12-02 08:43:44
"a Támogatási szerződés megkötésétől számított 5 éven keresztül a résztvevő vállalkozások együttesen a TDM szervezet turisztikai fejlesztési és működési feladatainak ellátására egyesületi tagdíj formájában a TDM munkaszervezet éves működési költségének legalább 20%-t biztosítják, aminek éves összege nem lehet kevesebb, mint 1 millió Ft." Úgy vélem, hogy az olyan térségekben, ahol nincs nagy kapacitású szolgáltató, pl. egy vagy több nagy szálloda, ott ez a finanszírozás a kisvállalkozásokat érinti, és tőlük ennyi pénzt összeszedni szinte lehetetlen (sőt, biztos, hogy lehetetlen). Hogy mégis meglegyen ez az összeg, ahhoz rengeteg tagot kell beléptetni az egyesületbe. A hatalmas tagság pedig egyrészt megbéníthatja az egyesület működését, másrészt pedig nagyobb létszámú munkaszervezet kell ahhoz, hogy például a minőséget folyamatosan ellenőrizze, ill. minden tagnak az elvárásaihoz igazodjon. A minőséget első rendű fontosságúnak tartjuk a TDM-ek megvalósítása során, de ez a feltétel arra fogja kényszeríteni a TDM-et, hogy mindenkit felvegyenek, csak azért, hogy össze lehessen gereblyézni a tagdíjat. --- Támogatás mértéke: (34. oldal) Egy oldalon szerepel 3 szám: 75%, 85 %, 90/100% Akkor most melyik? --- Feltétlenül szükség lenne az előleg igénybevételének lehetőségére. Ha előre kell finanszírozni a költségeket, akkor a TDM-ek el sem tudják kezdeni a munkát.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Kápolnai Nagy Ágnes | 2008-12-01 20:53:59
A kiírás bizonyos elemei meglehetősen szűkre korlátozzák a helyi TDM-k lehetőségeit, kizárólagosságot téve a térségi ill régiós TDM-nek. 10 illetve 11 oldal amely a képzések, kártyarendszerek esetében a helyi TDM szervezeteket kizárja. 12. oldal kiállítási installációk esetében helyi TDM-k ismételten kizárva. 14-15. oldal "A menedzserrel szemben megfogalmazott szakmai elvárások" - Helyi és térségi esetében ugyanaz a szakmai elvárás, ami indokolatlan. Ugyanakkor a képzés kötelezővé tétele esetén ezt ki finanszírozza? Nem mellékes az árakat ismerve. 16. oldal Akadálymentesítés - olyan elemeket tesz kötelezővé, ami meglehetősen irracionális, ismerve a hazai turiszikai szolgáltatók, önkormányzatok, civil szervezetek lehetőségeit. Az itt felsoroltak indokolatlanok ilyen nagyságrendben és főleg kötelező jelleggel. 17. oldal  "Előnyben részesülnek azok a TDM szervezetek melyek a közvetlen turisztikai információ-szolgáltatást a hétvégén is biztosítják!" Ezt viszont sokkal inkább kellene kötelező elemmé tenni, hiszen az év egy részében hétvégén realizálódik a belföldi vendégéjszakák zöme. Különösen igaz ez tavaszi és őszi időszakra, de hómentes időszakban a tél jelentős részére pl. a Mátrában. 44. oldal weboldalak esetében meglehetősen egyoldalú kötelezettség az önkormányzati protálok részére, semmilyen viszontlinkelést nem ír elő az új portálok számára, holott ez ugyanolyan fontos lenne. Adott esetben, ha a menedzsereknél szigorú szabványok vannak, minek kell megfelelni, talán ilyen portálok létrehozásához is fontos lenne a tapasztalattal rendelkezők véleményének megismerése, vagy ennek előírása. 46. oldal Nemzeti Parkok, erdészetek kvázi beerőszakolása a TDM-be, nem szerencsés. A Tourinform irodával kapcsolatos előző véleményeket osztom. Ugyanakkor nem világos és egyértelmű, milyen gazdasági formát preferál a kiírás, hiszen az áfa visszatérítés kapcsán és több lehetséges módozatról beszél. Mivel komoly tőkével, kell hogy rendelkezzenek, célszerű lenne egyértelművé tenni a gazdálkodási formát.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pályázók köre
File István | 2008-12-01 11:55:44
Tisztelt Cím! Az útmutató tervezet a következő jogosultsági feltételt szabja a pályázók körében (B1. Jogi forma): "A felhívás keretében azon szervezetek nyújthatnak be támogatási igényt, amelyek a jelen pályázatot megelőző 2008. augusztus 14-én meghirdetett regisztrációs felhíváson részt vettek és ott a szakmai bírálat eredményeképpen támogató nyilatkozatot kaptak." Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. a következő tájékoztatást adta 2008. szeptember 2.-án, a termék alapú regionális turisztikai klaszterek regisztrációs kérelmével kapcsolatban: "A regisztrációs felhívás csak TDM szervezeteknek szól. A regionális termék alapú tutisztikai klaszterek támogatása várhatóan a később megjelenő TDM pályázati felhívás része lesz, előzetes regisztrációt nem igényel." Javaslom a tervezetben szereplő jogosultsági feltétel törlését. Tisztelettel: File István ügyvezető Egri Forráspont Kft.
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Jávor Éva | 2008-11-25 10:15:38
Az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről szóló 45/1997. (XII. 29.) KTM rendeletet 2007 évben hatályon kívül helyezték. Jelenleg a 37/2007. (XII.29.) ÖTM rendelet hatályos. Lásd : útmutató C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések. 2007-2008 évben számos építési jogszabály változott, javasolom a pályázathoz előírt jogszabályok áttekintését. A Budapesti Építész Kamara honlapján megtalálhatók a hatályos, illetve hatályát vesztett jogszabályok jegyzéke. Jávor Éva építész rehabilitációs környezettervező szakmérnök
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - Pénzügyi feltételek
Nagy Júlia | 2008-11-24 14:47:03
Többször végigolvasva az anyagot, igencsak problémásnak érzem a helyi TDM finanszírozást a következő pontokban: 27. oldal "a Támogatási szerződés megkötésétől számított 5 éven keresztül a résztvevő vállalkozások együttesen a TDM szervezet turisztikai fejlesztési és működési feladatainak ellátására egyesületi tagdíj formájában a TDM munkaszervezet éves működési költségének legalább 20%-t biztosítják, aminek éves összege nem lehet kevesebb, mint 1 millió Ft." Ez lehet, hogy működik a nagyvárosok esetében, ahol nagy szállodák vannak, akik ezt finanszírozni tudják majd. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, a nagy szolgáltatóktól ugyanis min. 80-100.000 ft-os tagdíjat kéne kérni. A napi valóság: 20.000 ft is gondot okoz sokszor. Ráadásul nálunk pl. a magánszálláshelyek, családi szolgáltatók vannak túlsúlyban, akiktől évi 10.000 ft-ot is nehéz begyűjteni. De számoljunk másképp, a napi racionalitás szintjén: ahhoz, hogy az 1 milliót teljesíteni tudjuk, figyelembe véve a szolgáltatói készséget, min. 40-60 szolgáltatót kell beléptetnünk a TDM egyesületbe. Ehhez jön még a 39 önkormányzatunk - összességében tehát már 100 tagunk van a TDM egyesületben. 100 tag egy meglehetősen heterogén közegben, amiben benne van az egy szobás nénike ugyanúgy, mint a négycsillagos hotel, vagy Tokaj ugyanúgy, mint pl. a Taktaköz pici települései. Érdemes eljátszani a gondolattal, hogy ennyi tag mellett a szolgáltatókon hogyan lehet behajtani a folyamatos, ellenőrzött minőséget, illetve hogyan lehet egyszerre 100 tagnak a kedvében járni munkaszervezetként - ha el akarjuk lehetetleníteni a munkaszervezetet, akkor ez a legjobb módja. Javaslat az átfogalmazásra: Mi már az előregisztrációkor is úgy számoltunk, hogy a tagdíjak mellett elsősorban a szolgáltatóktól befolyt jutalékokból tudja magát hosszú távon fenntartani a munkaszervezet. Tehát ne tagdíj, hanem különböző jogcímeken befizetett szolgáltatói hozzájárulás szerepeljen a kiírásban - egyébként be sem tudjuk adni a pályázatot, mert nem lesz annyi szolgáltató, aki az összesen min. 1 milliót be tudja vállalni. --- 38. oldal "Előleg igénybevételére nincs lehetőség." A múltkoriban több ízben beszélgettem nálunk jobban álló Tourinformokkal is a TDM pályázat finanszírozásáról. Azt hiszem, közös a kérdés: Mondja meg valaki, hogy vajon miből fogjuk előfinanszírozni a költségeket! Utána kérdeztem: a bankok egyesületeket nem tudnak/akarnak hitellel támogatni. Hát még ha egy újonnan létre jött egyesületről van szó! Sőt, ha a hitel mögött nincs ingatlan fedezet, mint pl. egy attrakciófejlesztési vagy egyéb, beruházás típusú pályázat mögött. Röviden: szoft elemekre és marketingre aligha lesz bank, aki hitelt ad nekünk. (Hacsak központilag nem lesz elintézve, hogy direkt a TDM pályázat mögé odaálljanak a bankok.) Megkérdeztem egy faktorálással foglalkozó céget is, hogy faktorálná-e az egyesület számláit. Kinevetett. Még kistérségeknek se szívesen, csak akkor, ha mögötte 100%-os kezesként ott van egy önkormányzat. De melyik önkormányzat vállalhat 100%-os kezességet egy egyesületi hitelért! Az önkormányzatok most is vért izzadnak, hogy fenntartsák a Tourinformot - az IFA bevétel ugyanis nagyon szép és jó, de másra is fordítani kell belőle, mint pl. rendezvényekre, marketingre, stb. Azaz: ha egy önkormányzatnak vagy helyi TDM-nek van összesen 6-7 millió bevétele az IFÁ-ból, nehezen tud megfinanszírozni egy 50 milliós projektet előre. Ha a szolgáltatóknál már a közüzemi számla is gondot okoz, akkor nehezen tud tagi kölcsönt adni a TDM finanszírozására, a bankok nem állnak szóba egyesületekkel, faktorálni nem lehet - akkor ki és miből fogja tudni előfinanszírozni a pályázatokat? Ez nem egy beruházás-típusú pályázat, ahol ott van mögötte az ingatlan fedezet - a mi esetünkben pl. a térség összes információs pontját pályázatból építették fel 5 éven belül, arra nem lehet jelzálog hitelt még felvenni - akkor meg mire lehet? Ha a fentiek nem változnak a kiírásban, akkor félő, hogy egyáltalán nem fogunk tudni pályázatot beadni, akkor viszont a TDM létrehozása is várat majd magára, ami a végső lemaradást jelentheti a többi desztinációhoz képest. Ismerve a szűkebb-tágabb térség többi helyi szerveződését, tudom, hogy a fenti problémák nemcsak minket érintenek. Abban bíztam, hogy az előregisztrációs pályázat és az egyeztetések után egy olyan pályázat kerül majd kiírásra, amely láthatóvá teszi végre az alagút végét, viszont most, többször végigolvasva az anyagot, egyre lehetetlenebbnek tűnik számomra mind a helyi, mind a térségi TDM létrehozása a Tokaji Borvidék területén. Tisztelettel: Nagy Júlia
Pályázati útmutatóval kapcsolatos észrevétel - A pályázat tartalma
Nagy Júlia | 2008-11-24 14:35:07
Engedjenek meg néhány módosítási javaslatot, hogy a TDM a kisebb településeket összefogó helyi desztinációkban is működőképes legyen: --- 14. oldal: Helyi TDM szervezet esetén - Észak-magyarországon "kötelezően csatolandó melléklet kell legyen egy szerződés az önkormányzat és az egyesület között, hogy a Tourinform Irodát az Egyesület működteti" Ez így biztosan nem lesz jó, s nemcsak nekünk. A regisztrációs pályázat beadása óta azon gondolkodom, hogy az egyesület munkaszevezeteként hogyan tudom garantálni az első időszakban a saját irodánk működésének finanszírozását, hogy az elvárható minőség is megmarajon, de a plusz munkákat is be tudjuk vállalni, s finanszírozási gondjaink se legyenek. Én a magam részéről akkor érzem biztonságban a Tourinform Tokajt, ha a Tourinformos nonprofit kft-ben legalább 80%-ban a jelenlegi fenntartó a tulajdonos és 20% az egyesületé, de még jobb lenne, ha 100%-ban a város állna felettünk, s a munkaszervezettel kapcsolatos munkákat az egyesülettel kötött külön szerződés alapján, plusz finanszírozás mellett végeznénk. Ez az egyesület számára is költséghatékonyabb, a mi szempontunkból biztonságosabb, s mivel az önkormányzat ott áll a nonprofit kft mögött, talán hitelhez is hamarabb lehet jutni a pályázat finanszírozásához. Javaslat a szöveg átfogalmazására: "kötelezően csatolandó melléklet kell legyen egy szerződés az önkormányzat és az egyesület között, hogy az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Tourinform Iroda az Egyesület munkaszervezeti, illetve információs irodai feladatait is ellátja" - vagy valami hasonló. --- "kereskedelmi és magánszálláshelyek képviselői (legalább legyen tag az adott desztináció szálláskapacitásának (férőhely) legalább 40 %-át vagy a desztináció területén eltöltött vendégéjszakák 60%-át biztosító szállásszolgáltatók)" Ez a mi esetünkben annyit tesz, hogy a helyi desztinációban a magánszálláshelyek lesznek túlsúlyban - azaz a 2-3 szobás "szoba kiadók". Az elmúlt időszakban többször tartottunk nekik fórumot a TDM-ről - hááááát... érdekes lesz egy-egy közgyűlés, ahol stratégiáról kell majd egyeztetni velük... Arról nem is beszélve, hogy lesznek vagy 60-an a TDM egyesületben a szolgáltatók... Végül, a pályázati anyagtól függetlenül egy, a Tourinformokra vonatkozó megjegyzés: Ahhoz, hogy a Tourinformok ebből a történetből előnyösen kerüljenek ki, s valóban hatékonyan tudjanak dolgozni, sürgősen szükség van a Turizmus törvény módosítására. Szétnéztem a "környékünkön" (világörökségi borvidékek Európában), s néhány német, olasz, osztrák, francia helyi TDM munkaszervezet vezetőjét megkérdeztem, hogy hogyan működnek. Mindegyiknek joga van többnapos csomagok értékesítésére, s igazából akár a Rajna partján, akár a francia borvidékeken ebből van a legnagyobb bevételük, s ezáltal tudják leghatékonyabban megjeleníteni az egyes szolgáltatókat is, ugyanis így "nagybani" értékesítésre is lehetőségük nyílik. Nekünk viszont ahhoz, hogy ezt csinálhassuk, 500.000 ft kauciót kell letennünk (a pályázatba beépíthető költség???) és kvázi utazási irodai / utazásszervezői feladatokkal kell bővítenünk a palettát - vagy átengedni ezt a tevékenységet egy utazási irodának, de akkor hogyan teremtjük elő a saját bevételeinket? Üdvözlettel: Nagy Júlia