Az Interreg V-A Románia-Magyarország program Stratégiai Környezeti Vizsgálata (SKV) a 2001/42/EC Európai Bizottság irányelvével és annak nemzeti adaptációival összhangban kerül tervezésre és lefolytatásra az alábbiak szerint:

Magyarországon: 2/2005 (I.11.) Kormányrendelet
Romániában: 1076/2004 sz. Kormány határozat

A Program Közös Munkacsoportja (Joint Working Group) az előnyök és hátrányok megvizsgálása után a külön SKV eljárás lefolytatása mellett döntött. Ez azt jelenti, hogy egy közös Környezeti Jelentés készül egy közös eljárás keretében és a társadalmasítás is közös szabályok szerint kerül lefolytatásra mindkét országban. Az SKV tematikáját a magyar környezetvédelmi hatóságok jóváhagyták, amely az SKV eljárás hivatalos megindításának számít (2013. december 12.).

Az SKV hasznos eszköz arra, hogy kihangsúlyozhatóak legyenek a Program pozitív környezeti hatásai, valamint megakadályozhatóak legyenek a környezetre káros intézkedések. Az átlátható döntéshozatal érdekében biztosítani szükséges a releváns környezetvédelmi hatóságok és a nyilvánosság számára a konzultáció lehetőségét.

A társadalmasítási eljárás keretében az Interreg V-A Románia-Magyarország programmal kapcsolatos, illetve annak Stratégiai Környezeti Vizsgálatához illeszkedő környezetvédelmi és fenntarthatósági vonatkozású megjegyzéseket, észrevételeket, javaslatokat 2015. június 5-én, éjfélig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

Fórumtéma címe Hozzászólások száma Indult Utolsó hozzászólás Véleményezési határidő
Interreg V-A Románia-Magyarország program tervezete, stratégiai környezeti vizsgálata 0 2015-05-11. 12:02 - 2015-06-09. 10:30