A Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága a Határon Átnyúló Együttműködési Divíziót, a Nemzetközi Programok Divíziót, illetve a Pénzügyi Divíziót foglalja magába.

Határon Átnyúló Együttműködések Divízió (HÁED)

A HÁED - 2007-2013 között – összesen négy határon átnyúló együttműködési programban (Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program, Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program, Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program, Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program), egy négyoldalú ENPI szomszédsági és partnerségi támogatási eszközből finanszírozott programban, illetve a Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési Programban látja el az Irányító Hatóság szerepét. A HÁED két határmenti, egy transznacionális és egy interregionális programban Nemzeti Hatósági funkciót is betölt.

A HÁED által kezelt programok segítségével a 2007-2013-as programozási időszakban 1,3 milliárd euró fordítható különböző határon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködésekre. A programok az érintett államokkal történő intenzív együttműködés keretében valósulnak meg.

Nemzetközi Programok Divízió

A NEP IH mint Nemzeti Kapcsolattartó felelős az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok programok lebonyolításáért, amely program keretében 2004-2009 között az Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus által több mint 135 millió euró, azaz nagyjából 34,5 milliárd forint vált elérhetővé a különféle magyarországi projektek és alapok számára. A három pályázati körben (környezetvédelem, fenntartható fejlődés, az európai örökség megőrzése, humánerőforrás-fejlesztés, oktatás, egészségügy, gyermek és ifjúság, regionális fejlesztés és határon átnyúló együttműködés, tudományos kutatás kiemelt területeken) kiválasztott nyertes projektek többségének szakmai végrehajtása 2011. április 30-án sikeresen lezárult, jelenleg a program zárása folyamatban van.

A következő, 2009-2014-es programozási időszakban Magyarország összesen több mint 150 millió Euró támogatásra jogosult. A támogatás felhasználásának intézményi és pénzügyi kereteiről szóló tárgyalások 2011 folyamán még zajlanak. A pályázati felhívások megjelenése 2012 2. felében várható, a források lekötésére 2014. április 30-ig van lehetőség, majd a támogatott projektek megvalósítsa 2016. április 30-ig folyhat. Az EGT – Norvég Alapok következő időszakában a donor államok a szociális és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentése mellett kiemelt figyelmet kívánnak fordítani a kétoldalú kapcsolatok erősítésére is.

A Svájci-Magyar Együttműködési Program tekintetében a Nemzeti Koordinációs Egység feladatait látja el az IH. Az Európai Unió és Svájc 2006. február 27-én kétoldalú megállapodást írt alá, amelynek értelmében Svájc a 2004 után csatlakozott tagországok részére 5 éven keresztül összesen 1,257 milliárd svájci frank hozzájárulást biztosít. Ebből Magyarország részesedése bruttó 130.738.000 svájci frank (aktuális árfolyamon közel 28 Mrd Ft). A Nemzeti Koordinációs Egység feladata a program teljes körű koordinációja, a 9 prioritási terület és két Pályázati Alap keretében a projektek kiválasztása és azok megvalósításának nyomon követése. A pályáztatási eljárások jelenleg is folynak, miközben a program első projektjeinek megvalósítása 2010 nyarán és novemberében már elindulhatott.

Az Európai Unió Twinning (ikerintézményi) programja kapcsán a NEP IH látja el a „Twinning National Contact Point” feladatokat, vagyis összekötőként működik az Európai Bizottság, a tagjelölt, potenciális tagjelölt, illetve az Európai Szomszédság Politika hatálya alá eső kedvezményezett országok, valamint a pályázásra jogosult hazai közigazgatási intézményi szereplők között. A Twinning program célja, hogy a kedvezményezett országok közigazgatásának fejlesztését, a közösségi jog átvételét és alkalmazását elősegítse, melynek érdekében az EU tagállamok közigazgatási szerveinek szakértői a kedvezményezett országba kiutazva tudástranszferre épülő intézményfejlesztési projekteket valósítanak meg.

A NEP IH a PHARE- és az Átmeneti Támogatás programok vonatkozásában a nemzeti segélykoordinátor titkárságához kapcsolódó feladatokat látja el, amely ezen - már sikeresen megvalósult - programok tekintetében egyrészt azoknak az Európai Bizottsággal történő végleges lezárását, másrészt a hazai és uniós szervek általi ellenőrzésekben történő közreműködést jelenti.

Pénzügyi Divízió

A pénzügyi divízió két osztály működését koordinálja, melyek horizontális jelleggel szolgálják ki a NEP IH két szakmai divízióját.
A pénzügy menedzsment osztály végzi az IH pénzügyi folyamatainak lebonyolítását, adatokat szolgáltat rövid és hosszú távú előrejelzésekhez, illetve a költségvetés tervezése során közreműködik a tervezési folyamatban. Az IH programjait érintő ellenőrzésekhez adatokat, információkat szolgáltat.
Az ellenőrzési és szabálytalansági osztály az IH felügyelete alatt álló programokat érintő ellenőrzések során az IH részéről összehangolja az adat és dokumentációs igények teljesítését, nyomon követi az egyes ellenőrzések jelentéseiben foglalt javaslatok megvalósítását. Az IH által ellátandó ellenőrzési feladatokat végrehajtja. Szabálytalanság esetén közreműködik az eljárás során, illetve a szabálytalansági eljárás döntésének végrehajtását felügyeli.