Az általános rendelet 25-26. cikkében lefektetett rendelkezések szerint a jelenlegi Nemzeti Fejlesztési Terv és Közösségi Támogatási Keret helyét az egyszerűsített programozási dokumentumok, a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (NSRK) váltja fel. Mindazonáltal a jelenlegi szabályozástól eltérően az NSRK nem lesz a KTK-hoz hasonló menedzsment eszköz és a támogatás mértékétől függetlenül minden tagállamnak kell ilyet készítenie. Célja, hogy biztosítsa, hogy az alapok a CSG-vel valamint a nemzeti reform programokkal összhangban kerülnek felhasználásra. Az NSRK-nak tartalmaznia kell tehát egy rövid stratégiai leírást és a programozást előkészítő referenciákat. Szintén ez a dokumentum tartalmazza a kohéziós politika végrehajtásának koordinációjára vonatkozó rendelkezéseket.

Az NSRK-t a tagállam fogadja el és a CSG elfogadását (az általános rendelet elfogadását követő 6 hónapon belül) követően 3 hónappal a Bizottság számára meg kell küldenie. A Bizottság és a tagállam megegyezésre kell jusson az NSRK tartalmát illetően. Az OP-k az NSRK-val egy időben is benyújthatók a Bizottságnak.


(A Bizottság ezen kívül az OP-k elfogadásával egy időben vagy előbb döntést hoz az OP-k listájáról, a hozzájárulások indikatív felosztásáról, valamint a Konvergencia célkitűzés esetében az addicionalitási szabályoknak való megfelelésről.