A Nemzeti Fejlesztési Terv stratégia fejezetének célja, hogy a 2004-2006 közötti időszakra kijelölje Magyarország Strukturális Alapokból támogatható fejlesztéspolitikai célkitűzéseit és prioritásait. A mindössze három éves időszak azonban nem elegendő egy átfogó nemzeti fejlesztési stratégia megvalósítására, illetve a Helyzetelemzésben feltárt legfontosabb kérdések kezelésére. Ezért a jelenlegi dokumentumban a 2006-ig tartó programozási időszakon túlmutató, hosszabb távú fejlesztési politika pilléreit is le kell fektetni, s emellett gondoskodni kell a következő tervezési időszakra vonatkozó stratégia kereteinek felállításáról is.

A magyar fejlesztéspolitika, s így az NFT stratégiájának hosszú távú, végső célkitűzése
a lakosság életminőségének jobbá tétele, ami a jövedelmi viszonyok javításán
túlmenően kiterjed a környezet, a kultúra, az egészség, az oktatás és a szociális védelem
minőségére és hozzáférhetőségére is. Ebben a stratégiai keretben fogalmazódott meg a
jelen Nemzeti Fejlesztési Terv általános célja, a Magyarország és az Európai Unió
tagállamai között fennálló fejlettségbeli különbségek mérséklése.

Kapcsolódó dokumentumtárak