A Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében négy pályázó közel 25 millió svájci frank támogatást nyert vízellátási infrastruktúrája fejlesztésére. A sikeres pályázatok eredményeként Ózdon, Balassagyarmaton, Érden és tizenhárom Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kistelepülésen indulhatnak a beruházások. A projektek támogatási szerződését, azaz a svájci és a magyar hatóságok között megkötésre kerülő Projekt Megállapodását a mai napon ünnepélyes keretek között írták alá.

A Svájci-Magyar Együttműködési Program 3. prioritási területének keretében az alapinfrastruktúra javítására, helyreállítására, modernizációra és környezetfejlesztésre lehetett pályázni. A módosított Keretmegállapodás értelmében 35,738 millió svájci frank állt rendelkezésre.

A svájci hatóságok döntése értelmében hat pályázó jutott tovább a második fordulóba. A magyar oldali Értékelő Bizottság mind a hat pályázatot támogatásra érdemesnek találta. A döntésnek megfelelően a Nemzeti Koordinációs Egység minden szükséges dokumentumot továbbított a svájci donornak, aki külön értékelést végzett a települési vízellátási infrastruktúra fejlesztésére (4 pályázat), illetve a környezeti monitoring rendszer korszerűsítésére, környezeti mérőfelszerelés beszerzésére (2 pályázat) benyújtott pályázatok kapcsán.

Az ivóvízhálózat rekonstrukciós témájú pályázatokról 2010 augusztusában született meg a svájci fél döntése, a projekt megvalósítóit a Nemzeti Koordinációs Egység 2010 szeptemberében értesítette. Ezen projektek sajtótájékoztatóval egybekötött Projekt Megállapodásainak aláírására a mai napon került sor.

A fejlesztés eredményeként Ózdon megvalósulhat a vezetékes ivóvízzel nem rendelkező területek ellátása, valamint a hálózat felújítása és korszerűsítése. Balassagyarmaton a projekt során a városi ivóvízhálózat üzembiztonságának javítására, illetve vízkészlet-gazdálkodás megvalósítására kerülhet sor. Érden a város vízellátás-biztonságának növelését tűzték ki célul. A tizenhárom Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen a beruházással megvalósul a régi, korszerűtlen azbesztcement anyagú ivóvízvezetékek cseréje, végre lesz vezetékes víz Sima és Emőd-Adorján-tanya településrészben is.

Hazánkban a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében rendelkezésre álló forrás bruttó 130.738.000 svájci frank, mintegy 25,5 milliárd forint. Ebből az összegből elsősorban közcélt szolgáló, alapvetően nem profit szerzésére irányuló tevékenységek, projektcélok finanszírozhatóak.