Az értékelő tanulmány röviden áttekinti a napközbeni gyermekellátás jelenlegi rendszerét, a kapacitáshiány mértékét és területi különbségeit. A meglévő kapacitások és a becsült igények függvényében elemzi a 2007 és 2011 között benyújtott pályázatok főbb jellemzőit, illetve a megvalósuló fejlesztések lehetséges hatásait. Végül, a napközbeni gyermekellátó intézmények kapacitásbővítésére sikeres, illetve sikertelen pályázatot benyújtók területi eloszlását vizsgálva és összehasonlítva a nem pályázó települések területi jellemzőivel, következtet arra, hogy mely dimenziókban várható érdemi hatás a fenti intézkedésektől. Az értékelő tanulmányt a Budapest Intézet készítette el 2013 tavaszán a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából.