A hazai műszerpályázatokról átfogó értékelés készült, amely magába foglalta az
•OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 2001, 2002, 2003),
•KMÜFA (Műszaki kutatás-fejlesztési Alap 1999-2003),
•GVOP (Gazdasági Versenyképességi Operatív Program 2004– 3.2.1, 2005-05 3.3.2)
projektjeit.

Az értékelés megfelelő, kiérlelt módszertannal ad teljes képet a műszerpályázati programok általános tapasztalatairól, intézményrendszeréről, az abban kialakult gyakorlatról. Ennek során számos, a műszer, és tágabb értelembe véve, a berendezések beszerzésével kapcsolatos, leszűrt konzekvenciát bemutat, és hasznos javaslatokat fogalmaz meg, amelyeket remélhetőleg a jövőben minden, hasonló pályázatban résztvevő szereplő megfontol, hasznosít.