A 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó uniós jogszabály (1303/2013/EU rendelet) szerint a programok végrehajtásának és a célkitűzések elérésének nyomonkövetése érdekében monitoring bizottságot kell felállítani

Magyarországon a monitoring bizottságok operatív programonként, illetve a Vidékfejlesztési Programra kerültek felállításra. A titkársági feladatokat a felelős irányító hatóság látja el.

Emellett az uniós alapokból finanszírozott programok közötti összhang és koordináció biztosítása érdekében működik Partnerségi Megállapodás Monitoring Bizottság is, melynek titkársági feladatait az Innovációs és Technológiai Minisztérium látja el.

Monitoring Bizottság taglistái