A 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó uniós jogszabály (1303/2013/EU rendelet) szerint a programok végrehajtásának és a célkitűzések elérésének nyomonkövetése érdekében monitoring bizottságot kell felállítani

Magyarországon a monitoring bizottságok operatív programonként, illetve a Vidékfejlesztési Programra kerültek felállításra. A titkársági feladatokat a felelős irányító hatóság látja el.

Emellett az uniós alapokból finanszírozott programok közötti összhang és koordináció biztosítása érdekében működik Partnerségi Megállapodás Monitoring Bizottság is, melynek titkársági feladatait a Miniszterelnökség látja el.

Monitoring Bizottság taglistái