Az uniós jogszabályok szerint a fejlesztési programok végrehajtásának és a célkitűzések elérésének nyomonkövetése érdekében monitoring bizottságot kell felállítani.

Magyarországon a monitoring bizottságokat az operatív programok, a Vidékfejlesztési Program, illetve a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv koordinálására állították fel. A titkársági feladatokat a felelős irányító hatóság látja el.

Emellett az uniós alapokból finanszírozott programok közötti összhang és koordináció biztosítása érdekében működik a Partnerségi Megállapodás Monitoring Bizottság is, melynek titkársági feladatait a Miniszterelnökség látja el.

Az alábbi két oldalon a monitoring bizottságok taglistái és dokumentumai érhetők el: