A 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó uniós jogszabály (1303/2013/EU rendelet) szerint a programok végrehajtásának és a célkitűzések elérésének nyomonkövetése érdekében monitoring bizottságot kell felállítani.

Magyarországon a monitoring bizottságokat az operatív programok, illetve a Vidékfejlesztési Program koordinálására állították fel. A titkársági feladatokat a felelős irányító hatóság látja el.

Emellett az uniós alapokból finanszírozott programok közötti összhang és koordináció biztosítása érdekében működik a Partnerségi Megállapodás Monitoring Bizottság is, melynek titkársági feladatait az Innovációs és Technológiai Minisztérium látja el.

 

Az alábbi két oldalon a monitoring bizottságok taglistái és dokumentumai érhetők el: