2009 április 24. 00:00
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága a mai napon az alábbi kiemelt turisztikai tervezési felhívásokhoz a következő útmutatókat, sablonokat és mellékleteket jelenteti meg, továbbá az alábbiak szerint módosítja a tervezési útmutatókat.

Kiemelt turisztikai attrakciós tervezési felhívások:

 • DAOP-2009-2.1.1.G Kiemelt tervezési felhívás és útmutató a Dél-Alföldi Operatív Program Turisztikai attrakciók fejlesztése c. komponens keretében
 • DDOP-2009-2.1.1/E és DDOP-2009-2.1.1/F Kiemelt tervezési felhívás és útmutató a Dél-Dunántúli Operatív Program Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása és Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása – Balatoni kiemelt projektek c. komponensek keretében
 • EAOP-2009-2.1.1./E Kiemelt tervezési felhívás és útmutató az Észak-Alföldi Operatív Program Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés c. komponens keretében
 • ÉMOP-2009-2.1.1./A Kiemelt tervezési felhívás és útmutató az Észak-Magyarországi Operatív Program Kiemelt turisztikai termék- és attrakciók fejlesztése c. komponens keretében
 • KDOP-2009-2.1.1/A Kiemelt tervezési felhívás és útmutató a Közép-Dunántúli Operatív Program Kiemelt vonzerők fejlesztése c. komponens keretében
 • NYDOP-2009-2.1.1./A és NYDOP-2009-2.1.1./B Kiemelt tervezési felhívás és útmutató a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Kiemelt, nemzetközi jelentőségő gyógyfürdők fejlesztése és A régió nemzetközi jelentőségű kulturális és világörökségi helyszíneinek fenntartható turisztikai célú hasznosítása c. komponensek keretében

Útmutatók, sablonok, mellékletek:

 • Projekt adatlap (I. és II. fázisra történő benyújtáshoz)
 • ROP kiemelt általános útmutató a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez
 • Általános módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez
 • Konzorciumi együttműködési megállapodás - projektjavaslat benyújtására
 • Konzorciumi együttműködési megállapodás - támogatásban részesített projekt megvalósítására

Útmutatók módosításai:

1.  C.1.2 Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek pont az alábbiakkal egészül ki:

Kötelezően megvalósítandó kapcsolódó tevékenységek:

Tájékoztatás, nyilvánosság:

A nyilvánosság biztosítására vonatkozó általános előírásokat az Általános Feltételek c. dokumentum tartalmazza.

A projektgazda a végleges támogatási döntéstől számítva, a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a kiemelt projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (palyazat.gov.hu) honlapjáról letölthető „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv” tartalmazza.

A projektgazda a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban szereplő II. kommunikációs csomagot köteles megvalósítani.

A projektgazda a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott „Arculati Kézikönyvben” szereplő „B” típusú hirdetőtáblát, a projektzárást követően pedig a „D” típusú emlékeztető táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein.

A kommunikációs csomag összeállítása és a táblák elkészítése előtt kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Közreműködő Szervezet kommunikációs kollégájával.

A kommunikációs költségek minden esetben az elszámolható költségek részét képezik.

2.  F1 A Projektjavaslatok benyújtásának módja és helye pont az alábbiak szerint módosul:

 • A projektjavaslatok benyújtása 2009. április 24. – 2010. december 31. között folyamatos.
 • Az első értékelési szakasz: 2009. május 15.