2012 július 27. 00:00
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP 6.1.2./11/1 jelű, „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok – lokális színterek” címet viselő pályázati felhívás „A” komponensére beérkzett pályázatok forrásigénye meghaladja a rendelkezésre álló keretet.

A felfüggesztés napja hibásan
került meghatározásra, tekintettel arra, hogy a felfüggesztés határnapja a
4/2011 (I.28.) Korm. Rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós
Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről 21.§. (10) alapján nem
munkanapra esik, ezért a felfüggesztés határnapja helyesen a következő
munkanapon jár le.

Ezért a TAMOP 6.1.2./11/1
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok – lokális színterek”
című konstrukció A komponense esetében a benyújtási lehetőség helyesen 2012.
július 30-án kerül felfüggesztésre. A 2012. július 30-án éjfélig postára adott
pályázatok még elbírálásra kerülnek.