2015 szeptember 23. 00:00
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Iparjog” című (GINOP-2.1.3-15 kódszámú) felhívás.

A módosítás a felhívás alábbi pontjait érintette:
1. Kiegészítettük a felhívás 3.2.1 „Általános elvárások” pontját.
2. Pontosítottuk a felhívás 3.2.2 „Mérföldkövek” pontját.
3. A 3.3.2 pontban pontosítottuk a záró kifizetési igénylés benyújtásának végső határidejét.
4. Pontosításra került a felhívás 3.4.1 pontja.
5. Módosult a 3.8 pont, ennek megfelelően a támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.
6. Változott a 4.4 1.” Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok” pont, ennek megfelelően a támogatást igénylőnek a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 1-es prioritás keretében támogatásban részesült ,projektjének záró elszámolását szükséges benyújtania a jogosultsági kritérium teljesítéséhez.
7. Változott a felhívás 5.5.2 Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos költségek pontja, ahol költségkorlátok kerültek beépítésre.
8. A felhívás 5.5.3 pontja kikészítésre került a számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenységet is végző gazdálkodó szervezet által nyújtott szakértői szolgáltatás költségével.
9. Változott a felívás 6. pontja, ennek megfelelően a költségtételek alátámasztására csak a felhívás 5.5.3 pontjában meghatározott költségek esetében szükséges tájékoztatás, vagy ajánlat csatolása.
10. Pontosításra került a felhívás 8. pontjában szereplő „Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok” 1. számú szakmai melléklet.