2015 október 22. 00:00
Módosult a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása" című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy tekintettel a jogszabályi környezet változására, a projektek egyenlő eséllyel történő megvalósítása érdekében a támogatási kérelmek benyújthatóságának kezdő dátuma 2015. október 30-ról 2015. november 2-re módosul. 

A módosulásra való tekintettel a felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2015. november 2-től 2017. november 2-ig lehetséges.

A módosítás a felhívás alábbi pontjait érintette:
1.       Pontosítottuk, illetve módosítottuk a 3.1 „Támogatható tevékenységek bemutatása” című pontot. Ennek megfelelően, amennyiben a támogatást igénylő a támogatási kérelemben szereplő kutatás-fejlesztési tevékenységekre vonatkozóan a 2014. évi LXXVI. törvény 36.§ (1) bekezdése alapján a jogszabályban megjelölt illetékes hivatal által kiállított minősítéssel rendelkezik, a tartalmi ellenőrzés során az érintett tevékenységek típusa automatikusan elfogadásra kerül. Továbbá ipari kutatás tevékenység végzése esetében módosult a vállalkozás által foglalkoztatott alkalmazottakra vonatkozó minimum elvárás.

2.       Kiegészítettük a felhívás 3.2.1 „Általános elvárások” című pontját.

3.       Módosult a 4.3 „A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja” pont. Ennek megfelelően a támogatási kérelmek benyújtása 2015. november 2-től 2017. november 2-ig lehetséges.

4.       Kiegészítettük a 4.4.1 „Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok” című pontot.

5.       Pontosítottuk a felhívás 5.3 pontját.

6.       Pontosításra került a felhívás 5.5.2 pontjának 2) bekezdése „Projekt menedzsmenthez kapcsolódó költségek”, illetve az 5.5.4 pont 3) bekezdés „Immateriális javak beszerzésének költsége” pontja.

7.       Pontosítottuk a felhívás 5.5.5 és 5.6 pontjait.

8.       Kiegészítettük a felhívás 6. „A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája” című pontját.

9.       Módosítottuk a 8.1 „Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok” című mellékletet.