2015 október 1. 00:00
Módosult a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása" című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás.

A módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti:
1. a Felhívás 3.1. „Támogatható tevékenységek bemutatása” című pontja pontosításra illetve módosításra került. Ennek megfelelően az immateriális javakra, tárgyi eszközökre, infrastrukturális beruházásra és a beruházásra aktivált szolgáltatásra irányuló tevékenység kizárólag vagy kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás vagy regionális beruházási támogatás keretében végezhető. E két állami támogatási kategóriából projekt szinten egy választható.
2. a Felhívás 3.1. „Támogatható tevékenységek bemutatása” pontja az alábbi szövegezéssel bővült: „Maximum 500 millió Ft összköltségű projekt esetén a kísérleti fejlesztés és az eljárási innováció tevékenységek keretében elszámolható költségek együttesen el kell, hogy érjék a projekt elszámolható költségeinek legalább 5%-át. Az 500 millió Ft-ot meghaladó összköltségű projekt esetén a kísérleti fejlesztés és az eljárási innováció tevékenységek keretében elszámolható költségek együttesen el kell, hogy érjék a legalább 25 millió Ft összeget”.
3. a Felhívás 3.1. „Támogatható tevékenységek bemutatása” pontjában az eljárási innovációra vonatkozó költségkorlátozás törlésre került.
4. a Felhívás 3.1.1 pontjának „Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele” címe a következő képen módosult: „A projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások”.
5. a Felhívás 3.2.1 „Általános elvárások” pontja kiegészült a horizontális ágazati prioritásokra történő hivatkozás beépítésével.
6. a Felhívás 3.2.3 „Mérföldkövek” című pontja módosult.
7. a Felhívás 3.2.4 „K+F munkahelyteremtés” című pontja kiegészült választható vállalással.
8. a Felhívás 3.4.1 pontja pontosításra került.
9. a Felhívás 3.6. pontja pontosításra került.
10. a Felhívás 3.8. „Önerő” pont kiegészítésre került.
11. a Felhívás 4.3. „A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja” című pontja módosult. Ennek megfelelően a támogatási kérelmek benyújtása 2015. október 30-tól 2017. október 30-ig lehetséges, illetve a 2015. december 7-ig benyújtott támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra.
12. a Felhívás 4.4.1 ”Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok” című pontja változott. Ennek megfelelően a támogatást igénylőnek a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 1. prioritás keretében támogatásban részesült projektjének záró elszámolását szükséges benyújtania a jogosultsági kritérium teljesítéséhez.
13. a Felhívás 4.4. „Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend” című pontban a „Tartalmi értékelésre vonatkozó szempontok” pontosításra kerültek.
14. a Felhívás a 4.4.3 pontja pontosításra került.
15. a Felhívás 5.3. és 5.4. pontjai pontosításra kerültek.
16. a Felhívás 5.5. pontja módosult, ennek megfelelően szűkült az egyes tevékenységekhez kapcsolódó elszámolható költségek köre.
17. a Felhívás 5.6. pontja kiegészült a projektmenedzser esetében elszámolható bérmaximummal, illetve azzal, hogy „Meglévő foglalkoztatott esetében” az elszámolható személyi jellegű kiadások csak indokolt esetben (munkaidő növekedés, feladatbővülés, munkakörbővülés) és mértékben emelkedhetnek a támogatási igény benyújtását megelőző utolsó évi átlagbérhez képest.
18. a Felhívás 5.8. pontja kiegészítésre került.
19. a Felhívás 6. pontja pontosításra került.
20. a Felhívás 8. pontjában szereplő „Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok” című, 1. számú szakmai melléklet pontosításra került.