2010 augusztus 19. 00:00
Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy módosult a TÁMOP-4.2.2.B-10/1 jelű, „Tudományos képzés műhelyeinek támogatása” című pályázati kiírás pályázati adatlapja és részletes költségvetési táblája, valamint a pályázatok benyújtási határideje 2010. augusztus 23-áról 2010. szeptember 9-ére változott.

Pályázati útmutató 

F2. Pályázatok benyújtásának módja, helye és
határideje

Az utolsó bekezdés módosításra kerül az
alábbiak szerint:

A pályázatok benyújtására 2010. május 3-tól 2010.
szeptember 9-ig van lehetőség, kizárólag postai úton, legkésőbb 2010.
szeptember 9-i postai bélyegzővel. A pályázatok benyújtásának határideje
alatt a postai feladás határidejét értjük. Minden pályázat esetében a döntés
egy időben történik.

B/1 Pályázati felhívás

F. Adminisztratív információk

Az utolsó bekezdés módosításra kerül az
alábbiak szerint:

A pályázatok benyújtására 2010. május 3-tól 2010.
szeptember 9-ig van lehetőség, kizárólag postai úton, legkésőbb 2010.
szeptember 9-i postai bélyegzővel. A pályázatok benyújtásának határideje
alatt a postai feladás határidejét értjük.

B/2 Pályázati adatlap

5.5 pont

A tevékenységekre vonatkozó ütemezési táblázat
kiegészült a 2013-as évre vonatkozó oszlopokkal.

5.6.2 A támogatható tevékenységek ütemezése

A táblázat kiegészült a 2013-as évre
vonatkozó oszlopokkal.

B/5 Részletes költségvetési
tábla

A költségtábla a „Pályázó/Kedvezményezett által tervezett
tevékenységek összegei, és ennek időbeli ütemezése” című munkalapjain a
táblázatok kiegészültek a 2013-as évre vonatkozó oszlopokkal.

A dokumentáció többi melléklete
változatlan.