2012 augusztus 29. 00:00
Megjelent a Kormány 176/2012. (VII.26.) Korm. rendelete a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet módosításáról, amely módosítások 2012. július 29-én hatályba léptek.

A Kormányrendelet módosítása érinti:

- A pályázati eljárást, a támogatási kérelem elbírálását;
- A támogatási szerződést;
- A támogatás kifizetést;
- A közbeszerzésekre vonatkozó szabályokat;
- A szabálytalanságkezelésre és követeléskezelésre vonatkozó szabályokat.

Részletek itt.

A módosításban érintett felhívások:

TIOP pályázat: TIOP-3.4.1.A-11/1

TÁMOP pályázatok: TÁMOP-3.1.2-12/1, TÁMOP-3.1.2-12/2, TÁMOP-3.1.4-12/1, TÁMOP-3.1.4-12/2, TÁMOP-3.2.1.A-11/1, TÁMOP-3.2.1.A-11/2, TÁMOP-3.3.8-12/1, TÁMOP-3.3.8-12/2, TÁMOP-3.3.8 B-12, TÁMOP-3.3.9.A-12/1-KMR, TÁMOP-3.3.9.A-12/2, TÁMOP-3.3.9.B-12/1-KMR, TÁMOP-3.3.9.B-12/2, TÁMOP-3.3.9.C-12, TÁMOP-3.3.9.D-12, TÁMOP-5.2.3-A-12/1, TÁMOP-5.3.6-11/1,  TÁMOP-5.3.8.A2-12/1, - TÁMOP-5.3.8.A2-12/2,  TÁMOP-5.3.8.A3-12/1,  TÁMOP-5.3.8.A3-12/2,  TÁMOP-5.4.6.A-12/2,  TÁMOP-5.4.9-11/1,  TÁMOP-6.1.2/11/2,  TÁMOP-6.2.2/A/11/1,  TÁMOP-6.2.2/B/12/1

TIOP kiemelt: TIOP-1.1.1-12/1, TIOP-3.3.1.B-12/1

TÁMOP kiemelt: TÁMOP 5.4.6/B-12/1, TÁMOP-5.4.10-12/1, TÁMOP-5.4.11-12/1, TÁMOP 6.2.5./A/12/1, TÁMOP-5.6.3-12/1
 

A Vállalkozásfejlesztési Program alábbi pályázatai:

TÁMOP-2.3.6.A-12/1 jelű, „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása”
TÁMOP-2.3.6.B-12/1 jelű "Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban"
TÁMOP-2.1.3.B-12/1-2 jelű, „Munkahelyi képzések támogatása a középvállalkozások számára”
TÁMOP-2.1.3.C-12/1 jelű, „Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban
TÁMOP-2.1.3.C-12/2 jelű, „Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban"

A Tudomány–Innováció Program alábbi pályázatai:

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV jelű, „Regionális és ágazati felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki felsőoktatási integráció elősegítése”
TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV jelű, „Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban”
TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV jelű, „Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása”
TIOP 1.2.1.A-12/1 jelű, „Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása”

A Foglalkoztatási Program alábbi pályázatai:

TÁMOP-2.2.5.A-12/1 és TÁMOP-2.2.5.B-12/1 Szakképző intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére”
TÁMOP 5.3.10 jelű, "A leghátrányosabb helyzetű csoportok életviteli kompetenciáinak fejlesztése"
TÁMOP-5.3.2-12/1 jelű, „Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása”
TÁMOP 1.1.1-12/1 jelű, „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése”
TÁMOP-2.6.2-12/1 jelű, Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése – konvergencia régiók –
TÁMOP 1.4.6-12/1 jelű, „Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban”
TÁMOP 5.3.1.B-2-12 jelű, "Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben"
TÁMOP 5.3.1.B-2-12 jelű, "Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben" (KMR)
TÁMOP 1.4.3-12/1 jelű, „Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok”

 

Kapcsolódó pályázatok