2015 augusztus 27. 00:00
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” című (GINOP-1.2.2-15 kódszámú) felhívás a mai nappal módosult az alábbiak szerint:

a)    2015. augusztus 27-én 11.00. órától a Felhívás keretében nem nyújtható támogatás a Felhívás 6. számú szakmai mellékletben felsorolt, a szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen megvalósuló beruházásokhoz.
b)    A Felhívás „3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása” című pontjában szereplő „Információs technológia-fejlesztés - Domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja”, valamint az „Információs technológia-fejlesztés - A domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés” tevékenységek csekély összegű támogatásnak minősülnek. A kitöltőprogramot érintő módosítások átvezetése folyamatban van. Amennyiben ezen tevékenységeket megjelöli, a támogatási kérelmét a jelenlegi kitöltőprogrammal is benyújthatja, és a későbbiekben  az Irányító Hatóság által kezdeményezett utólagos adatbekérés keretében pótolhatja a csekély összegű támogatás igénybevétele esetén szükséges adatokat.
c)    A 2015.07.30-án megjelent közleményben jelzett változások a Felhívásban átvezetésre kerültek.
d)    Ügyfélszolgálati megkeresések alapján a Felhívás „3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása” című fejezet d) pontjában foglaltak a Felhívás „5.5.3. Immateriális javak beszerzésének költsége” című fejezet a) pontjában foglaltak alapján értelmezendő, azaz meglévő berendezéshez kapcsolódó új szoftverek beszerzése támogatható tevékenységnek minősül.
e)    A Felhívás „3.8. Önerő” című pontjában pontosításra került a saját forrás fogalma.
f)    A Felhívás „4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre” című fejezet 21. pontja és ennek megfelelően a Felhívás 7 sz. melléklet 31. pontja pontosításra került.
g)    A Felhívás „5.9. A Felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok” című fejezete kiegészítésre került a csekély összegű támogatásra vonatkozó szabályokkal.
h)    A Felhívás „6. A Támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája” című fejezet j) pontjában található hivatkozás pontosításra került.
i)    A Felhívás 7. sz. mellékletének 64. pontja pontosításra került.