A 66/2010. (III. 18.) Korm. rendelet kihirdette a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló keretmegállapodás módosításáról szóló levélváltással létrejött egyezményt.

A módosított keretmegállapodás a 18/2010 (IV. 9.) KüM határozat értelmében 2010. április 3-tól hatályos.


A módosítás a keretmegállapodás 1. számú mellékletét érinti.