2015 április 9. 00:00
A 2007-2013 programozási időszak forrásainak felhasználása, a projektek és a programok zárásának elősegítése kapcsán sor került a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet, és a hozzá kapcsolódó egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Kormányrendelet módosítására.