2015 október 22. 12:30
Az „Út a munkaerőpiacra” című (GINOP-5.1.1-15 kódszámú) kiemelt felhívás „4.3. a) A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja” című pontja az alábbiakra módosul: „a) A támogatási kérelem benyújtása 2015. szeptember 15-től 2015. november 30-ig lehetséges.”

A felhívás „5.5.5. c)  Képzéshez kapcsolódó költségek” című pontja az alábbi cc) alponttal egészül ki:
„cc) Képzési költségek a  Felhívás 3.1.eb), ed) 1),  ef) 3),  eg) 1), eg)3) alpontjaiban foglalt tevékenységekhez kapcsolódóan.”