2015 május 18. 00:00
Módosult az „ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis” című (GINOP-2.3.6-15 kódszámú) kiemelt felhívás „1.2 A rendelkezésre álló forrás” című, „3.1.Támogatható tevékenységek bemutatása” című, „3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” című, „4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend” című, „5. A finanszírozással kapcsolatos információk” című, valamint „6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája” című pontja.

.