2015 június 19. 00:00
Módosítás történt a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban – megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató vállalkozások támogatása” című (GOP-2015-3.5.1/A kódszámú) pályázati felhívás dokumentációjában.

A 2015 február 13-án megjelent „GOP-2015-3.5.1/A  - Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban – megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató vállalkozások támogatása" című felhívás 2015. március 2-án többek közt az alábbiakkal módosult:

A B.1 fejezet Jogi forma, méret, székhely aa) pontja az alábbira módosul „kettős könyvvitelt vezető nonprofit gazdasági társaság, vagy kettős könyvvitelt vezető többségi állami tulajdonú gazdasági társaság, amely a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 1. § (12.) pontja szerint védett foglalkoztatást biztosít.”
 
A jogszabály értelmében „védett foglalkoztatás: az akkreditált munkáltató általi, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) 2. cikk 100. pontjában meghatározott foglalkoztatás, ha a munkáltató tranzit vagy tartós foglalkoztatást biztosít, és munkavállalóinak legalább 30%-a az Mmtv. 22. §-a szerinti megváltozott munkaképességű személynek minősül;”

Az adminisztratív terhek racionalizálása érdekében a pályázati cél szem előtt tartása mellett a pályázati felhívás szövege az alábbiak szerint módosul:

„A.5. KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK”

Jelen Pályázati Felhívás A.5.1. és A.5.2. vagy A.5.1. és A.5.3. pontjában foglalt feltételeket együttesen, vagy az A.5.4. feltételt önállóan kell vállalni. 

A vállalások teljesülése a projekt befejezési évét követően a fenntartási jelentések alapján évente, valamint együttesen a projekt befejezési évét követő 2. üzleti év végét követően kerül ellenőrzésre.
[…]

„A.5.4. Védett foglalkoztatói minősítés”

A pályázónak vállalnia kell a projekt fenntartási időszak végéig a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendeletben meghatározott védett foglalkoztatói minősítés fenntartását.”

A védett foglalkoztatói minősítést a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal adja ki.  A védett foglalkoztatási minősítés fenntartása a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottsági szint fenntartását jelenti, mely összhangban van a felhívás célkitűzésével. A módosítás révén azonban a Kedvezményezett adminisztrációs és adatszolgáltatási kötelezettségei és költségei is csökkennek.

A Kedvezményezetteket az Irányító Hatóság közvetlenül keresi meg annak érdekében, hogy nyilatkozzanak, élni kívánnak-e az A.5.4. pont szerinti kötelező vállalás lehetőségével.
A módosítás jelen közlemény révén megvalósul, a pályázati dokumentációban a felhívás hamarosan frissítésre kerül.