2015 január 27. 00:00
Módosult a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című (KEOP-2014-4.10.0/K kódszámú) pályázati útmutató „A7. Támogatás összege” című pontja: „A jelen pályázati felhívás keretében azon pályázatok nyújthatók be, melyekben a támogatási igény minimum 100 millió Ft, maximum összege pedig nem haladja meg a 300 millió Ft-ot azzal a kiegészítéssel, hogy a pályázatok maximális beruházási költsége nettó 300 millió Ft lehet.”

A módosítás értelmében a „KEOP-2014-4.10.0/K” konstrukció pályázati útmutatójának „A7.” pontjában a támogatási igény minimum összegére vonatkozó feltétel törlésre kerül.

Tekintettel a nagyszámú támogatási igényre a fenti pályázat keretét 9 milliárd forintra módosítottuk.