2012 július 2. 00:00
Az ”Elektronikus anyakönyvi nyilvántartás megvalósítása” című, EKOP-2.1.7 kódszámú kiemelt felhívás útmutatóját lecseréltük.

A dokumentum „C7. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje” pontját az alábbiak szerint módosítottuk: 
„A projekt fizikai megvalósulásának (az utolsó projekttevékenység) legkésőbbi időpontja 2013. január 31. A kifizetési igénylések benyújtásának végső határideje a projekt fizikai megvalósulását (utolsó projekttevékenységet) követő 30. nap, de legkésőbb 2013. február 28.” Módosult továbbá az „E1. Monitoring mutatók” pontban az indikátorok célérték elérésének időpontja, valamint a „D6. Egyéb feltételek” (Köz)beszerzésre vonatkozó szabályozás pont a jogszabály változása következtében.