A bizottsági megközelítés nagy újítása, hogy beemeli az eddig projekt-alapon működő Kohéziós Alapot a programozási struktúrába, ami azt jelenti, hogy a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló nagyberuházásokat is operatív programokba kell foglalni és – a bizottsági elképzelés szerint legalábbis – ki kell terjeszteni rá az ún. N+2-es szabályt, amely szerint az adott évben lekötött és a lekötés bizottsági befogadásától számított második év végéig fel nem használt forrásokat a tagállam végérvényesen elveszíti.

A Bizottság Kohéziós Alappal kapcsolatos másik újítása, hogy a jelenlegi gyakorlattal ellentétben ezentúl az alap tevékenységéi körén belül nem csak környezetvédelmi, illetve közlekedési nagyberuházásokat támogathat majd. Ennek megfelelően a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó egyéb területek is finanszírozhatók, mint energia-hatékonyság, megújuló energia, TEN-en kívüli közlekedés, intermodális közlekedési rendszerek és ezek interoperabilitása, forgalomirányítás, tiszta városi közlekedés, tömegközlekedés.