2019 december 17. 12:00
Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma (mint Irányító Hatóság), a Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériuma, Románia Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztériuma, valamint Ukrajna Gazdaságfejlesztési, Kereskedelmi és Mezőgazdasági Minisztériuma (mint Nemzeti Hatóságok) meghirdetik a Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 harmadik pályázati felhívását.

A pályázati felhívásban meghirdetett uniós forrás értéke 17,3 millió euró.

A pályázásra az alábbi területeken van lehetőség:

·         3.1 prioritás: A helyi kultúra és történelmi örökség turisztikai tevékenységek általi népszerűsítése

·         6.1 prioritás: A környezet fenntartható használata a határmenti területen – a természeti erőforrások megőrzése, az üvegházhatású gázkibocsátás és a folyószennyezettség csökkentését célzó intézkedések

·         7.1 prioritás: A közlekedési infrastruktúra fejlesztése a személyek és áruk mobilitásának javítása érdekében

·         8.1 prioritás: A természeti és ember okozta katasztrófák megelőzését célzó közös tevékenységek, valamint vészhelyzetekben közös cselekvések támogatása

·         8.2 prioritás: Az egészségügy fejlesztésére irányuló tevékenységek támogatása

A felhívás során olyan pályázatok benyújtására van lehetőség, amely tartalmazhat infrastrukturális elemeket és/vagy „szoft” tevékenységeket, valamint megfelel
a Programban meghatározott feltételeknek.

A pályázati felhívás egyfordulós és 2020. február 13-ig, közép-európai idő szerint 14.00 óráig áll nyitva, amely határidő a pályázatok online felületen történő benyújtását jelenti. Egyúttal felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az értékelés alapjául az online felületen benyújtott pályázat kerül figyelembevételre.

A pályázati felhívás dokumentumai a program hivatalos weboldalán érhetők el az alábbi linken: https://huskroua-cbc.eu/calls/3rd-call-for-proposals. Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázati felhívás részletes szabályai, a támogatásra jogosult terület, az elszámolhatósági és benyújtási szabályok, valamint a pályázatértékelési eljárás részletei a Pályázati útmutatóban találhatók.

A pályázati felhívás nyelve az angol, amely egyben a program hivatalos munkanyelve is.

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program