2011 március 25. 00:00
A Vállalkozásfejlesztési Program keretében 2011. március 25-én megjelent az Új Széchenyi Viszontgarancia Programok című konstrukció (GOP-2011-4.2 és a KMOP-2011-1.3.2 kódú pályázatok) a közvetítők számára.

A pályázatok célja a közvetítőként kiválasztásra kerülő pénzügyi intézmények hitelszerződésekhez kapcsolódóan a hitelezők felé vállalt kezességeinek, bankgaranciáinak és egyéb bankári kötelezettségvállalásainak a viszontgarancia által biztosított részleges megtérítése révén történő elősegítése. Továbbá a fejlődésre képes mikro-, kis- és középvállalkozások piaci pozícióinak és versenyképességének javítása, technológiai-infrastrukturális korszerűsítése érdekében.

A pályázatok benyújtására 2011. március 25-től van lehetőség.

A pályázati felhívás mellékleteként a közvetítői szerződés minták is közzétételre kerültek.