2015 február 13.
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem” című (TÁMOP-3.1.4.C-14 kódszámú) pályázati felhívás.

A konstrukció céljaiban illeszkedik a Társadalmi Megújulás Operatív Program célrendszeréhez, vagyis elősegíti a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges készségek, ismeretek kialakítását, a megszerzett tudások, kompetenciák folyamatos fejlesztését. A munkaerő-piaci sikeresség érdekében cél az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának javítása, kiemelten az idegennyelv-tudás, digitális írástudás, vállalkozói-, életpálya-építési, életviteli, és egészségfejlesztési készségek, környezettudatosság és aktív állampolgárság területén. A konstrukció hozzájárul az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás elterjesztéséhez, illetve a gyógypedagógiai intézményekben elérhető szolgáltatások minőségének javításához.

A rendelkezésre álló keretösszeg 14.500.000.000 forint.

A pályázatok benyújtása 2015. február 20-tól 2015. március 20-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.