2015 május 11. 00:00
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése” című (KEOP – 7.13.0/15 kódszámú) felhívás.

A pályázati konstrukció célja egyrészt a pályázó szervezet vonatkozásában értelmezett épületállományi kataszter létrehozása, továbbá a kataszterben található épületek közül a közfeladat-ellátással foglalkozók, energiahatékonysági fejlesztéseihez szükséges tervezési, előkészítési feladatok megvalósítása. A projektek fizikai megvalósításra a 2014-2020 közötti időszakban kerül sor a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program terhére.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd forint.

A felhívás keretében pályázatot nyújthat be „Egyházi jogi személy (55)”, amely a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény szerinti besorolásba tartozik.

A pályázatok benyújtása a pályázat megjelenésétől számított 30. naptól a kiírás felfüggesztéséig folyamatosan lehetséges.