2012 január 11. 00:00
Az Új Széchenyi Terv keretében kiírásra került az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben” című pályázati felhívás.

A pályázat célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és közösségi értékek elterjedésének ösztönzése, az egészségfejlesztés színterein megvalósuló közösségi programok elterjesztése, az életminőség javítása a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben.

A pályázatok benyújtására 2012. március 1. és 2012. március 30. között nyílik lehetőség.

A pályázat keretösszege: 1 033 325 000 forint.