2011 június 14. 00:00
2011. június 14-én megjelent az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerését támogató pályázati kiírás.

Az AIK-2011 kódszámú címpályázat keretében a cím odaítélésekor a klaszterek nem részesülnek közvetlen pénzügyi támogatásban. Az akkreditált klaszter, illetve annak tagjai jogosultak az Új Széchenyi Terv keretében klaszterek, illetve klasztertagok részére kiírt pályázatokon való kizárólagos részvételre.

A címpályázat elbírálása érdekében a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter Akkreditációs Testületet hív össze, amely legalább negyedévente ülésezik. Az Akkreditációs Testület az előzetesen meghatározott értékelési szempontok alapján dönt az „Akkreditált Innovációs Klaszter” cím odaítéléséről két éves határozott időszakra. A két éves időszak kezdetének az Akkreditációs Tanúsítvány kiállításának napja számít.

A két év leteltét követően a cím viselésére vonatkozó jogosultság automatikusan megszűnik, az akkreditációs cím azonban a két év letelte után megújítható. A támogatott pályázatok várható száma a 2011-13. évben: 25-35 darab.

A pályázatok benyújtása 2011. augusztus 1-től 2013. január 15-ig lehetséges.