2013 január 15. 00:00
Elérhető a honlapon az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett „Az EU 7. keretprogramba és egyéb közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása” tárgyú (NEMZ_12 jelű) pályázathoz tartozó adatlap és annak mellékletei.