2008 február 20. 00:00
Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a TIOP 1.1.1 jelű, „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" című pályázat dokumentációja a mai naptól módosult.

Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy megjelentek a TIOP 1.1.1 jelű, „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" című  pályázat kitöltő programjai, valamint a pályázat dokumentációja a mai naptól módosult.

A pályázat egyszerűsítése érdekében tett módosításokkal érintett dokumentumok: pályázati felhívás, pályázati útmutató. A dokumentumokban történt változtatásokról összefoglaló táblázatot mellékelünk. 

Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy az alábbiakban letölthető dokumentációban foglaltaknak megfelelően a pályázatok 2008. február 20.-tól 2008. április 30-ig két etapban adhatóak be.

1. 2008. február 20-tól 2008. március 10-ig nyújthatók be: 

- a 311/2007. (XI. 17.) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló Kormányrendeletben nevesített településeken található feladatellátási helyekre vonatkozó fenntartói pályázatok

- illetve azon egyiskolás települések pályázatai, amelyek szerepelnek a „Települések, amelyek 40% hátrányos helyzetű tanulói arányt meghaladó általános iskolával rendelkeznek" c. listán 

2. Az 1. pont alá nem eső pályázó 2008. március 11-től 2008. április 30-ig nyújthatja be pályázatát. 

A pályázati kiíráshoz kapcsolódóan a módosított és végleges pályázati dokumentáció: a javított pályázati felhívás, a javított pályázati útmutató, a kalkulátor, a kitöltő program (adatlap) és útmutató a kitöltéshez c. dokumentum elérhető a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján. (palyazat.gov.hu) A pályázók adminisztrációs terheinek csökkentése, illetve a pályázati folyamat egyszerűbbé tétele érdekében a TIOP 1.1.1-07/1, „Intelligens iskola” pályázati kiíráshoz kalkulátor készült.

A kalkulátor segítségével a pályázó információkhoz juthat a beszerezhető eszközcsomagok számáról és a pályázaton való részvétel jogosultságáról. Néhány alapvető információ megadása után a pályázó részletes felvilágosítást kaphat az általa igényelhető eszközcsomagok számáról és típusáról. A kalkulátor tesztverzióját követően megtörtént pontosítások után alább a kalkulátor végleges változatát érhetik el a pályázók. A kalkulátor által készített összesítés szerves részét képezi a benyújtandó pályázati dokumentációnak. Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy csak a kalkulátor végleges változatával készített összesítéseket tudjuk befogadni a pályázat részeként, a kalkulátor teszt verziójával készített összesítéseket érvénytelennek tekintjük. 

Tekintettel arra, hogy a pályázatban elnyerhető eszközök közbeszerzéssel történő kiválasztása a pályázattal párhuzamosan folyik, a kalkulátorban az egyes eszközök pályázati értéke még nem kerül meghatározásra. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó közbeszerzés lezárását követően fognak megjelenni a végleges eszközértékek a kalkulátorban, amelyek együttesen határozzák meg a pályázat összértékét. Az árak megjelenéséről minden pályázó értesítést kap, majd ezt követően véglegesítheti pályázatát a kalkulátoron keresztül. (Kérjük, folyamatosan figyeljék a Nemzeti fejlesztési Ügynökség és az OKM Támogatáskezelő Igazgatóság (OKMT) honlapján megjelenő „Intelligens iskola program” keretében megjelenő információkat!)" 

Kapcsolódó linkek

A módosítással érintett dokumentációk: pályázati felhívás, pályázati útmutató.

A dokumentumokban történt változtatásokról összefoglaló táblázatot mellékelünk.

A TIOP 1.1.1 pályázati dokumentáció változásai

Pályázati útmutató

B1 A fenntartók az alábbi intézménytípusokba tartozó feladat-ellátási helyeik támogatására nem pályázhatnak:     bővül azon szakiskolák, szakközépiskolák gyakorló helyei, műhelyei, amelyek TISZK (térségi integrált szakképző központ) tagok;  
C1 Támogatható tevékenységek 5) Kiegészítő SNI IKT csomag az alábbi sajátos nevelési igényű diákok számára:   kikerül Enyhén és középsúlyosan értelmi fogyatékosok  
E.Kiválasztási kritériumok Formai követelmények Kikerül A projekt költségvetése megadott formában és bontásban szerepel  
E.1. Előzetes monitoring mutatók Kikerül és módosul A monitoring mutatókat csak %-os formában kell megadni! Ez alapján a monitoring mutató megnevezése módosul, a következőképpen:
  • IKT eszközökkel rendelkező tantermek aránya az összes tanteremhez képest
  • IKT eszközökkel tartott tanítási órák aránya az összes óra számához képest
  • IKT alapú órai mérés-értékelés aránya az összes órai mérés-értékeléshez képest
  • IKT eszközökkel oktatott SNI tanulók aránya az összes SNI tanuló számához képest
  • IKT eszközökkel oktatott hátrányos helyzetű tanulók aránya az összes hátrányos helyzetű tanulók számához képest
F 8. Csatolandó melléklet Bővül Aláírási címpéldány
10 a és B melléklet Kikerül Nem kell benyújtani

A pályázati felhívás dokumentumában a pályázati útmutatóban megjelölt változások kerültek átvezetésre.