2009 május 7. 00:00
A média rengeteget tehet a diszkriminációval fenyegetett hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – elsősorban a romák, a fogyatékosok és a nők – társadalmi befogadásáért. Jelen pályázat egyrészt a roma és fogyatékkal élő médiaszakemberek képzését célozza, másrészt olyan hiteles, pozitív műsorok indítását és készítését ösztönzi, amelyek elősegítik a társadalmi szemléletváltást, csökkentik a társadalmi előítéletességet.

A kettős célnak megfelelően két
komponensre lehet pályázni.

Az „A” komponens keretében
támogatható roma vagy fogyatékos személyek képzése olyan média-szakmákra (pl.
műsorkészítő, műsorvezető, szerkesztő, vágó, gyártásvezető, riporter, újságíró),
amelyekben reprezentációjuk alacsony, és amelyek segítségével maguk is
szemléletformálást lesznek képesek végezni a diszkrimináció csökkentése
érdekében.

A B komponensben támogatott
tevékenységek célja olyan országos hatókörű televíziós és rádiós műsorok,
valamint nyomtatott média termékek készítése, amelyek elősegítik a hátrányos
megkülönbözetést szenvedő csoportok diszkriminációjához vezető okok feltárását,
valamint e csoportokról valós, hiteles, és sztereotípia-mentes média-képet
alakítanak ki. Cél az egész országra kiterjedő hatás kiváltása, ennek érdekében
szükséges a média műsorok, termékek országos hatáskörű médiumokban való
megjelentetése.

Jelen pályázati kiírásra olyan
nonprofit szervezetek jelentkezhetnek, melyek létesítő okiratában vagy
alapszabályában szerepel az alábbi tevékenységek legalább egyike: hátrányos
helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, emberi és
állampolgári jogok védelme, valamint a magyarországi nemzeti és etnikai
kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység.

Az „A” komponens keretében Képző
intézményként költségvetési szervek, Foglalkoztatóként vállalkozások is lehetnek
Konzorciumi Partnerek. A „B” komponens keretében költségvetési szervként
felsőoktatási/kutató intézmények is lehetnek Konzorciumi
Partnerek.

Az elnyerhető vissza nem térítendő
támogatás összege az „A” komponens esetében 50 millió és 80 millió forint, a „B”
komponens esetében 100 millió és 200 millió forint között
mozoghat.

Amennyiben az „A” és „B” komponensre
is benyújtásra került pályázat, az elnyerhető támogatás mértéke nem haladhatja
meg 250 millió Ft-ot.

A pályázatok benyújtására 2009.
június 22. és 2009.
július 20. között van lehetőség.