2009 május 4. 00:00
Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy kiírásra került a TÁMOP 3.4.1.B/08/1, illetve 2 jelű, "Migráns tanulók a magyar közoktatásban" című pályázat.

Alapvető cél a migráns hátterű
tanulók nevelésének, oktatásának, beilleszkedésének és a többséggel való
harmonikus együttélésének megteremtése. A fejlesztő munkában, illetve a
pályázati tevékenységben való részvételre a fenntartók, a közoktatási
intézmények, a témára szakosodott felsőoktatási intézmények, egyetemi és
főiskolai oktatók, gyakorló pedagógusok mellett megkülönböztetett lehetőséget
kell biztosítani a migráns gyerekek és felnőttek beilleszkedésének,
befogadásának, a többségi társadalommal, elsősorban a közvetlen környezettel
való harmonikus együttélés segítése terén széleskörű tapasztalatokkal és
gyakorlattal rendelkező civil és szakmai szervezetek/egyesületek
számára.

Támogatás kapható az
interkulturális pedagógiára, és a globális oktatásra való felkészítés, különös
tekintettel a magyar mint idegen nyelv oktatására való
felkészítésre.

Jelen pályázat keretében
elnyerhető támogatás összege: legalább 5,6 millió Ft, de legfeljebb 8,5 millió
Ft lehet.

Pályázhatnak
a közoktatási intézmény fenntartók fenntartásában működő, migráns gyermekeket,
tanulókat nevelő-oktató közoktatási intézmények közül az alábbiak:
óvoda, általános iskola, szakiskola, gimnázium, szakközépiskola, alapfokú
művészetoktatási intézmény,
diákotthon és kollégium. Többcélú intézmény közül az alábbiak:
egységes iskola vagy
összetett iskola, közös
igazgatású közoktatási intézmény,
általános művelődési központ,
egységes gyógypedagógiai, konduktív-pedagógiai módszertani intézmény.

A felsorolt intézményeken
kívül a konzorciumi tagok lehetnek
: államilag elismert
pedagógusképző vagy pedagógusképző karral rendelkező felsőoktatási intézmények,
befogadó állomás, egyéb
egyesület, egyéb alapítvány, egyéb, jogi személyiségű
non-profit szervezet, közalapítvány, pedagógiai szakmai szolgáltató.

A pályázatok
beadnyújtására 2009. május 14-től 2009.
június 30-ig
van
lehetőség.