2015 augusztus 31. 00:00
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések számára szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos fejlesztések megvalósítása” című (KEHOP-2.2.2 kódszámú) kiemelt felhívás.

A konstrukció általános célja a települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelvnek, valamint a Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségnek megfelelően, a 2000 LE (lakosegyenérték) feletti agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szennyvíztisztító telepi elhelyezésének támogatása.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 69 milliárd forint.

A felhívásra a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1318/2015. (V.21.) Korm. határozatban nevesített projektek kapcsán van lehetőség támogatási kérelem benyújtására. Támogatási kérelmet kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és települési önkormányzatok és/vagy Magyar Állam felhatalmazása alapján eljáró víziközmű szolgáltató konzorciuma, valamint a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. önállóan nyújthat be.

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. szeptember 24-től 2017.szeptember 25-ig lehetséges.