2017 március 21. 13:45
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés” című (EFOP-1.10.2-17 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,97 milliárd forint.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be (önállóan vagy konzorciumvezetőként):

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi közfinanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó fekvő- és/vagy járóbeteg intézmények, illetve az egészségügyért felelős miniszter által irányított közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó háttérintézmények (GFO besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendeletalapján):

Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek:

 • Központi költségvetési szerv (GFO 312);
 • Helyi önkormányzat (GFO 321)
 • Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322)
 • Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
 • Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv (GFO 381)

Jogi személyiségű nonprofit szervezetek:

 • Egyéb egyesület (GFO 529);
 • Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552);
 • Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599);
 • Közalapítvány (GFO 561);
 • Közalapítvány önálló intézménye (GFO 562);
 • Egyéb alapítvány önálló intézménye (GFO 563);
 • Egyéb alapítvány (GFO 569);
 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572);
 • Nonprofit részvénytársaság (GFO 573);
 • Nonprofit betéti társaság (GFO 576);

Vállalkozás:

 • Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113);
 • Részvénytársaság (GFO 114);
 • Betéti társaság (GFO 117);

Jelen felhívás keretében kizárólag közfinanszírozott egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó tevékenység támogatható.

A fentiekben felsorolt szervezetek kizárólag saját nevükben nyújthatnak be támogatási kérelmet, az adott szervezet nevében a fenntartó intézmény (amennyiben releváns) nem nyújthat be támogatási kérelmet.

Fenntartóval/tulajdonossal rendelkező intézmények által benyújtott támogatási kérelemhez a fenntartó/tulajdonos hozzájárulásának csatolása szükséges, amely támogatja a projektben történő részvételt.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 1. naptól 2018. február 28. napig van lehetőség.