2020 január 28. 10:00
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című (TOP-6.5.1-19 kódszámú) felhívás. A támogatás célja a felhívásban meghatározott önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, amelyen belül alcélként jelenik meg: - Többségi önkormányzati és/vagy Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) tulajdonában lévő épületek illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentését szolgálják; - a hazai megújuló energiaforrások fokozottabb használata, mivel az elmarad az EU átlagtól, ugyanakkor Magyarország ilyen jellegű potenciálja több területen is kimagasló. Ezért további cél a projektek keretein belül a megújuló energiaforrások elérhetőbbé tétele, használatának ösztönzése, népszerűsítése.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
• Megyei Jogú Város Önkormányzata (GFO 321)
• Többségi megyei jogú városi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok (GFO 11; 572; 573; 575; 576)
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
A konzorciumi formában megvalósítandó projekt esetén Konzorciumvezető kizárólag a támogatást igénylő megyei jogú város önkormányzata vagy a megyei jogú város önkormányzatának többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság lehet.
Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:
• Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 322)
• Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37);
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összes elszámolható költség alapon: 10904,926254 millió Ft.