2017 március 28. 10:45
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Önkéntesség személyre szabva” című (EFOP-1.3.8-17 kódszámú) felhívás. A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,03 milliárd Ft. Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be önállóan vagy konzorciumvezetőként az alábbi kategóriákba tartozó szervezetek, amennyiben igazolhatóan (jogszabály vagy szerződéses jogviszony alapján) állami közfeladatot látnak el egészségügyi, honvédelmi, katasztrófavédelmi területen, gyermekjóléti alapellátás vagy a szociális bentlakásos szolgáltatások területén:

1.         Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek – GFO kód: 311, 312

2.         Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek – GFO kód: 381, 382

3.         Egyházi jogi személy – GFO kód: Bevett egyház 551, Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy, 552, Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy 555, Egyházi szervezet technikai kód 559

4.         Egyéb szövetség – GFO kód: 517

5.         Egyéb egyesület – GFO kód: 529

6.         Egyéb alapítvány – GFO kód: 569

7.         Vallási tevékenységet végző szervezet – GFO kód: 525

8.         Közalapítvány – GFO kód: 561

9.         Közalapítvány önálló intézménye – GFO kód: 562

Közalapítványok közül közhasznú vagy a Közérdekű önkéntes tevékenységekről szóló törvény szerinti nyilvántartásba regisztrált közalapítvány nyújthat be támogatási kérelmet.

Egy szervezet egy támogatási kérelmet nyújthat be.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Egy szervezet csak egy konzorciumban vehet részt. Egy konzorcium legfeljebb 3 tagból állhat.

Konzorciumi partner lehet:

1.         Központi költségvetési szerv – GFO kód: 312

2.         Egyéb szövetség – GFO kód: 517

3.         Egyéb egyesület – GFO kód: 529

4.         Egyéb alapítvány – GFO kód: 569

5.         Vallási tevékenységet végző szervezet – GFO kód: 525

6.         Egyházi jogi személy – GFO kód: 551, 552, 555, 559

7.         Közalapítvány – GFO kód: 561

8.         Közalapítvány önálló intézménye – GFO kód: 562

9.         Egyéb alapítvány önálló intézménye – GFO kód: 563

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. 05. 02-től 2019. 05. 02-ig van lehetőség.