2017 március 28. 11:00
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Iskolaközpontú helyi együttműködések” című (EFOP-1.3.9-17 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4 milliárd forint.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25 millió Ft, maximum 75 millió Ft.

Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • 312 Központi költségvetési szerv
 • 351 Országos nemzetiségi önkormányzat
 • 352 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
 • 353 Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása
 • 371 Helyi nemzetiségi önkormányzat
 • 372 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
 • 373 Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása
 • 381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
 • 517 Egyéb szövetség   
 • 525 Vallási tevékenységet végző szervezet
 • 528 Nemzetiségi egyesület
 • 529 Egyéb egyesület
 • 551 Bevett egyház
 • 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
 • 555 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
 • 559 Egyházi szervezet technikai kód
 • 561 Közalapítvány
 • 562 Közalapítvány Önálló intézménye 
 • 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
 • 569 Egyéb alapítvány
 • 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség, amennyiben a konzorciumi partnerek lehetnek:

 • 517 Egyéb szövetség   
 • 525 Vallási tevékenységet végző szervezet
 • 528 Nemzetiségi egyesület
 • 529 Egyéb egyesület
 • 551 Bevett egyház
 • 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
 • 555 Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
 • 559 Egyházi szervezet technikai kód
 • 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye
 • 569 Egyéb alapítvány
 • 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

A konzorciumi partnerek száma legfeljebb öt lehet.

Egy fenntartó több támogatási kérelmet is benyújthat, de egy köznevelési intézmény csak egy támogatási kérelemben szerepelhet.

Jelen felhívásra nem nyújtható be támogatási kérelem  sem konzorciumvezetőként, sem konzorciumi tagként azon intézmény/tagintézmény/feladatellátási hely tekintetében, amely esetében támogatási kérelmet nyújtanak be az EFOP-3.3.7-17 felhívás keretében, illetve amely együttműködő partnerként bevonásra került az EFOP-3.3.2-17 felhívás keretében.

Továbbá nem nyújtható be sem konzorciumvezetőként, sem konzorciumi tagként támogatási kérelem, amennyiben a jelen felhívás keretében tervezett projekt megvalósítási helyszíne megegyezne az alábbi felhívások esetében a projektmegvalósítás bármelyik helyszínével:

 • EFOP-1.3.5-16 esetében, ha támogatási szerződéssel rendelkezik,
 • EFOP-1.3.7-17 felhívás esetében, ha támogatási kérelmet nyújt be.

 

 

Amennyiben a fenti felhívások kapcsán a támogatási szerződés megszűnik, a támogatási kérelem elutasításra, vagy visszavonásra kerül, úgy azt követően a támogatást igénylő szervezet jogosulttá válik jelen felhívásra támogatási kérelmet benyújtani.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. május 2-től 2018. január 2-ig van lehetséges.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

I. szakasz: 2017. május 2 – 2017. május 16.

II. szakasz: 2017. május 23 – 2017. június 13.

III. szakasz: 2017. június 20 – 2017. július 20.

IV. szakasz: 2017. július 26 – 2017. augusztus 28.

V. szakasz: 2017. szeptember 1 – 2017. október 1.

VI. szakasz: 2017. október 6 – 2017. november 16.

VII. szakasz: 2017. november 20 – 2018. január 2.