2017 február 13. 15:00
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című (TOP-1.1.1-16 kódszámú) felhívás.

A Felhívás célja a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében az önkormányzati tulajdonú ipari parkok, tudományos és technológiai parkok, logisztikai és innovációs központok fejlesztése, iparterületek kialakítása. A konstrukcióval szemben támasztott alapvető elvárás új munkalehetőségek megteremtése, a foglalkoztatás növelése a betelepült vállalkozások működési helyszínének infrastruktúra fejlesztésén, a működési feltételeik kedvezőbbé tételén keresztül.

Jelen Felhívás keretében önállóan helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szerv (GFO 32) és többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság (GFO 11, 57) nyújthat be támogatási kérelmet. Konzorciumi partner lehet megyei önkormányzat (GFO 321), önkormányzati hivatal (GFO 325), valamint egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599).

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 23 592 millió forint.