2017 január 17. 11:15
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Esély Otthon” című (EFOP-1.2.11-16 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 milliárd forint.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be (önállóan vagy konzorciumvezetőként):

Helyi önkormányzatok (GFO 321)

Kizárólag az alábbi feltételeknek együttesen megfelelő támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási kérelmet:

  1. A támogatási kérelmet benyújtó település 3.000 – 20.000 fő állandó lakossal rendelkezik, vagy 3000 főnél kevesebb lakossal rendelkező járási székhely.
  2. A támogatási kérelemben szereplő településen a 18-35 éves korosztály száma csökkenő tendenciát mutat. {1}

Konzorciumi partnerként civil szervezetek, egyházi jogi személyek, nonprofit gazdasági társaságok, illetve önkormányzatok, önkormányzati társulások vonhatóak be (önkormányzatok, önkormányzati társulások akkor, amennyiben megfelelnek az önálló vagy konzorciumvezetőként támogatást igénylő vonatkozásában meghatározott feltételeknek).

  1. Egyéb egyesület (GFO 529)
  2. Egyéb alapítvány (GFO 569)
  3. Egyházi jogi személy (GFO 55)
  4. Nonprofit gazdasági társaságok (GFO 57)
  5. Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
  6. Helyi önkormányzatok (GFO 321)

Egy szervezet mindösszesen egy támogatási kérelemben vehet rész, támogatást igénylő vagy konzorciumi partner minőségben.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 06-tól 2019. március 06-ig van lehetőség.

{1}. 2012-2016 között átlagosan csökkent a 18-35 éves lakónépesség a településen – KSH adatok alapján. Lásd: felhíváshoz csatolt településlista.