2016 szeptember 30. 14:30
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Elsőként lakhatás” című (EFOP-1.1.4-16 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,4 milliárd forint.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be önállóan vagy konzorciumi vezetőként vagy partnerként az alábbi GFO kód szerinti szervezet, amely a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott hajléktalan-ellátást végez és a szolgáltatási nyilvántartásban szerepel:

Önállóan, vagy konzorciumi vezetőként vagy partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:

322 - helyi (települési) önkormányzati költségvetési szerv,

372 - helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

327 - helyi önkormányzatok társulása, valamint ezek intézményei,

382 - költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv,

381 - költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv,

525 – alapcélként vallási tevékenységet végző egyesület

529 – egyéb egyesület

551 – egyház

552 – egyházi intézmény

555 – nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy

559 – egyéb egyházi szervezet

569 – egyéb alapítvány

561 - közalapítvány

572 – nonprofit korlátolt felelősségű társaság

573 – nonprofit részvénytársaság

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

A konzorciummal szemben támasztott feltételek:    

  1. A konzorcium maximum 5 tagú lehet. (Egy Főpályázó és maximum négy konzorciumi partner)
  2. Egy szervezet csak egy pályázatban vehet részt, akár Főpályázóként, akár konzorciumi tagként.

Önállóan nem, csak konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:

113 - korlátolt felelősségű társaság

114 - részvénytársaság

212 - betéti társaság

211 - közkereseti társaság

129 - egyéb szövetkezet

121 - szociális szövetkezet

128 - foglalkoztatási szövetkezet

594 - Nonprofit szociális szövetkezet

621 - Nonprofit közkereseti társaság

622 - Nonprofit betéti társaság

599 - Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

699 - Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. november 15-től – 2018. november 15-ig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

  • 2016. november 15. – 2016. december 15.
  • 2016. december 21. – 2017. január 16.
  • 2017. január 21. – 2017. március 16.
  • 2017. március 21. – 2018. január 16.
  • 2018. január 22 – 2018. november 15.