2017 március 29. 16:15
Értesítjük a TOP és VEKOP projektek tisztelt kedvezményezettjeit, hogy a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI. 5.) kormányrendelet módosítása értelmében támogatási előleg központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság részére abban az esetben folyósítható, amennyiben az Irányító Hatóság a kedvezményezett által benyújtott, adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.

Fent hivatkozott kedvezményezetti körnek a projekt likviditási tervét a csatolt sablon alkalmazásával, a támogatási előleg igénylését megelőzően szükséges elkészítenie és a támogatóhoz benyújtania.