2017 március 3. 12:45
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) korm. rendelet 2017.02.04-től hatályos módosítása értelmében a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az Irányító Hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.

GINOP-os pályázatok esetén a csatolt likviditási terv sablont szükséges kitölteni.

A likviditási tervet konzorciumok esetében projektszinten és konzorciumi tagonként is szükséges benyújtani.