2022 október 28. 10:15
Elérhető az EPTK felületen az „EFOP-1.9.10-22 - Közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése - személyes támogatási rendszer kialakítása” című felhívás kitöltőprogramja

.